Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska jest polskim przedstawicielstwem Global Catholic Climate Movement (GCCM), ruchu zrzeszającego ponad 900 różnych organizacji, stowarzyszeń, zakonów i innych inicjatyw, a także wolontariuszy z całego świata zaangażowanych na rzecz ekologii integralnej. Działamy w bliskiej współpracy z watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, w duchu encykliki „Laudato si'” papieża Franciszka, szerząc jej przesłanie w Kościele i zachęcając do wprowadzania w życie w trzech wymiarach:

●  duchowym – czyli osobistego „nawrócenia ekologicznego”, do którego nawoływał św. Jan Paweł II, tak by usłyszeć „wołanie ziemi i krzyk ubogich”, uzdrowić naszą relację ze Stwórcą, bliźnim i całym stworzeniem

●  stylu życia – dotyczącym przemiany stylu życia – swojego i swoich społeczności na taki, który jest zrównoważony i przyjazny środowisku

●  polityk publicznych – dotyczącym sfery publicznej, polityki i działań „wysokiego szczebla”W Polsce funkcjonujemy jako fundacja, w Radzie której zasiadają: ks. biskup Michał Janocha, minister Maciej Nowicki, minister Marcin Korolec, ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski oraz o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv.

Nasze działania obejmują m.in. Program Animatorów Laudato si’ – łączący zaangażowanych katolików zainspirowanych encykliką Ojca Świętego, „Niedzielę św. Franciszka” (w 2020r. pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski) – ogólnopolską inicjatywę poświęconą palącym problemom ekologicznym i społecznym współczesności, program Zielonych Parafii, międzynarodową konferencję naukową “Creatio Continua” razem z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i in. W 2019 roku prowadziliśmy warsztaty dla ponad 500 osób podczas Europejskiego Spotkania Młodych Taizé. Kilkukrotnie gościliśmy w Polsce o. prof. Joshtroma Isaaca Kureethadama, koordynatora sekcji „Ekologia i Stworzenie” w watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Wspieraliśmy również Ojca Świętego podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i w Panamie.Chcielibyśmy, aby przesłanie encykliki Laudato Si’, poświęconej trosce o Boże stworzenie i nasz wspólny dom wyraźnie wybrzmiało – również w Polsce. Jak pisze papież Franciszek, potrzeba “usłyszeć wołanie Ziemi i krzyk ubogich”. Poprzez nasze działania oraz modlitwę chcemy razem z Kościołem powszechnym być odpowiedzią na to wezwanie.

GCCM Polska – Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska

Al. Wojska Polskiego 27/11 | 01-515, Warszawa | Polska
Email:​gccm.polska@livelaudatosi.org 

Facebook:​ www.facebook.com/katolicydlasrodowiska