Diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży

W sobotę 19 listopada br. w zielonogórskiej parafii pw. Ducha Świętego odbędzie się modlitewne spotkanie młodzieży w ramach diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży pod hasłem „Obudzić się do życia”.

Plan spotkania:

17.30 – Zawiązanie wspólnoty, przygotowanie do Eucharystii
18.00 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego
19.15 – Agapa
20.00 – Modlitewny wieczór młodych:

muzyczne uwielbienie,

katecheza,

świadectwa,

promocja ŚDM w Lizbonie,

adoracja Najświętszego Sakramentu.

czas spowiedzi

Apel Jasnogórski

21.30 – Zakończenie

źródło: https://diecezjazg.pl/diecezjalne-obchody-swiatowych-dni-mlodziezy-2/