7 Klasa

ZADANIE DLA WAS

Obejrzyj filmik i odpowiedz na trzy pytania:

1. Czy naprawdę jestem chrześcijaninem? (uzasadnij swoją odpowiedź)

2. Czy mówię otwarcie wśród rówieśników o tym, że wierzę w Boga? (uzasadnij swoją odpowiedź)

3. Co możesz zrobić jako chrześcijanin? (uzasadnij swoją odpowiedź)

Odpowiedzi należy przesłać do 18 marca włącznie, na adres mailowy: kwieliceparafia@gmail.comZadanie dla Was:

Obejrzyj filmik i odpowiedz na dwa pytania:

https://youtu.be/nwAYpLVyeFU

1. Napisz jakie przesłanie ma dla Ciebie ten filmik.

2. Czy pomagasz innym a może ktoś Tobie pomógł? Podziel się swoją historią pomagania.

Odpowiedzi należy przesłać do 17 grudnia włącznie, na adres mailowy: kwieliceparafia@gmail.comProszę o pobranie pliku z DEKLARACJĄ KANDYDATA PRZED PRZYJĘCIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA, wypełnienie jej i osobiste dostarczenie Księdzu Proboszczowi do 31 marca 2021 roku.

Dodatkowo kandydaci, którzy są ochrzczeni poza parafią p.w. św. Michała Archanioła w Kwielicach proszeni są o dostarczenie świadectwa chrztu z parafii przyjęcia tego sakramentu. Potwierdzenie chrztu jest koniecznym warunkiem, aby przystąpić do bierzmowania i należy je także dostarczyć do 31 marca 2021 r. Deklaracje oraz ankietę należy dostarczyć osobiście do Ks. Proboszcza.