1. W obronie Radia Maryja i TV Trwam

Biura i Koła Radia Maryja działające w diecezji proszą o udzielenie wsparcia fundacji Lux Veritatis„w związku z bezpodstawnymi atakami, które mogą zniszczyć Radio Maryja i Telewizję Trwam”, prowadzonymi przez organizację Watchdog Polska. Wsparcia można udzielić podpisując i wysyłając list do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst listu znajduje się w załączniku oraz pod adresem:

www.radiomaryja.pl/informacje/w-obronie-lux-veritatis-podpisz-list-do-prezydenta-rp/

Do pobrania list:


2. Na prośbę Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski przekazujemy informację o otwarciu jednolitych publicznych studiów magisterskich na kierunku Prawo w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, począwszy od 1 października 2021 roku.

Jak informują władze uczelni, studia będą łączyć kształcenie akademickie (semestry 1- 6) z kształceniem zawodowym (semestry 7-10). Podczas pierwszych 6 semestrów student zdobędzie ogólną wiedzę teoretyczną o podstawowych gałęziach prawa. Następnie wybierze jedną z trzech ścieżek specjalizacyjnych: sądowo-prokuratorską; prawniczych zawodów regulowanych; konsularno-legislacyjną. 

Bliższe informacje również na: https:/ /swws.edu.pl/