Misyjny Dzień Dzieci 2021

6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Tego dnia Mędrcy przybyli do Betlejem, zobaczyli Dziecię Jezus, rozpoznali w Nim Mesjasza i Zbawiciela, oddali Mu cześć i złożyli dary. Później wrócili do swoich krajów, niosąc wieść o Bożym Narodzeniu tym wszystkim, którzy nie widzieli Jezusa na własne oczy i wcześniej o Nim nie słyszeli.

6 stycznia to również Misyjny Dzień Dzieci. Dzień tych wszystkich małych misjonarzy, którzy na co dzień są świadkami Pana Jezusa w swoich rodzinach, szkołach, grupach i wspólnotach. Swoją modlitwą i ofiarą wspierają również swoich rówieśników w krajach misyjnych i pracujących z nimi misjonarzy. Dzień dzieci całego świata.

6 stycznia ubiegłego roku papież Franciszek powiedział, że „Spotkanie z Jezusem nie zatrzymało Mędrców, przeciwnie, napełniło ich nowym zapałem do tego, by wrócili do swojego kraju, żeby opowiedzieć o tym, co widzieli, i o radości, której zaznali”. Dodał również, że „W uroczystość Objawienia Pańskiego jest obchodzony Światowy Misyjny Dzień Dzieci. Jest to święto dzieci oraz chłopców i dziewcząt misjonarzy, którzy przeżywają powszechne powołanie do świętości, pomagając swoim rówieśnikom będącym w większej potrzebie, poprzez modlitwę i gesty dzielenia się. Módlmy się w ich intencji”.

Tego dnia dzieciaki związane z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci pamiętają szczególnie o łączności z papieżem i dziełem ewangelizacji całego Kościoła. Pamiętają, że są „papiescy” i w jego imieniu niosą innym Dobrą Nowinę o Panu Jezusie.

Święta Tereska z Lisieux mówiła, że „trzeba czynić małe rzeczy z wielką miłością”. Taka miłość charakteryzuje właśnie dzieciaki z ognisk misyjnych i Kolędników Misyjnych.

Chociaż nie mamy takich cennych darów jak Trzej Królowie, to z radością oddajemy Panu Jezusowi nasze serca, talenty, zdolności i wolny czas. Zawierzamy Mu Kościół, papieża, misjonarzy i wszystkie dzieci świata. Modlimy się za nich i wspieramy na różne sposoby!

Z tej okazji zostały przesłane z centrali Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce jak najserdeczniejsze życzenia misyjnego zaangażowania.

źródło: https://dzieciom-misji.missio.org.pl/aktulanosci/297-misyjny-dzien-dzieci-2021