Nasi bierzmowani

21 czerwca 2021 r. w Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu nasi młodzi parafianie przyjęli Sakrament Bierzmowania. Sakramentu udzielał i Mszy Św. przewodniczył bp Paweł Socha.

Duch Święty jest tym, który porusza Kościół, jest tym, który działa w Kościele, w naszych sercach, jest tym, który czyni każdego chrześcijanina wyjątkową osobą, ale z tych różnych ludzi czyni jedność. Jest tym, który pobudza, by iść naprzód, otwiera drzwi na oścież i posyła, aby dawać świadectwo o Jezusie (papież Franciszek).

Bierzmowanie to szczególny dzień, w którym poprzez sakrament otrzymujecie dary Ducha Świętego – męstwa, mądrości, rozumu, bojaźni Bożej, umiejętności, rady i pobożności. Obyście nigdy nie zmarnowali tych darów i z odwagą głosili Zmartwychwstanie Chrystusa. Wskazujcie innym drogę do Pana i nie zapominajcie, w jakiej wierze zostaliście wychowani. Od teraz jesteście zobowiązani do mężnego wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Niech nigdy nie zabraknie Wam odwagi, męstwa i wytrwałości w głoszeniu Słowa Bożego – nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem. Bądźcie podporą i pocieszeniem dla innych, a także wzorem dojrzałego życia chrześcijańskiego. 

Niech Jezus Chrystus Wam błogosławi na drodze dojrzałego życia chrześcijańskiego.


Zdjęcia wykonał: Jakub Czajkowski, któremu dziękujemy, za możliwość udostępnienia tych zdjęć i podzielenia się nimi z Wami.