Większe Święta przygotowujemy z większym wyprzedzeniem, jak choćby Święto Bożego Narodzenia, które trudno przygotować „dzień przed”. Kościół, znając naszą naturę i nasze potrzeby, zachęca nas do triduów, oktaw, nowenn itp. Podobnie i w przypadku Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny możemy przygotować się nowenną przed tym Świętem.

Panie chroń tych, którzy cierpią w tym czasie pandemii, z powodu trudności. Tych, którzy są przybici cierpieniem, którzy są ogarnięci nieufnością i rozpaczą.

SCHEMAT OGÓLNY (na każdy dzień)

Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Miłość i wiara Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jaśnieje w Maryi, Matce Miłości, niech będą z wami wszystkimi.

Wszyscy:        I z Duchem Twoim.

Prowadzący: Maryja, Dziewica, Matka, ukazuje nam, czym jest miłość i skąd się bierze jej zawsze odnawiana siła. W tej nowennie powierzamy Jej Kościół, jego misję w służbie miłości: świat w czasach pandemii.

Wszyscy:        O Maryjo, Pocieszycielko cierpiących, obejmij wszystkie swoje niespokojne dzieci i uproś, aby Miłosierny Ojciec interweniował swoją wszechmocną ręką, aby uwolnił nas od tej straszliwej pandemii, aby życie mogło powrócić do swego codziennego spokoju. Zawierzamy się Tobie, abyś zajaśniała na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei o łaskawa, o litościwa, o słodka Dziewico Maryjo. Amen.

Prowadzący: W tej nowennie pragniemy podziękować Papieżowi Franciszkowi za dar encykliki „Fratelli tutti”, tekstu, który napełnia nasze serca radością i nadzieją, wzywając nas do odpowiedzialności. Czyniąc ją naszą własną, możemy pokazać się jako ludzie zdolni do bycia w rzeczywistości i zrozumienia jej, aby wspólnie budować przyszłość. Wszyscy bracia!

Wszyscy:        Maryjo, naucz nas miłości. 

Prosimy o miłość, Maryjo, o miłość do Chrystusa, 

wyjątkową miłość, najwyższą miłość, 

totalną miłość, miłość jako dar, 

miłość jako ofiara dla braci. 

Maryjo, pomóż nam kochać w ten sposób. (Św. Paweł VI)

9 Dzień

Niepokalana: Królowa nieba

1L: Ap 12, 1.10

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce 
i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.  I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

2L: Matka Boża w Niebie żyje bardziej niż kiedykolwiek w doskonałej miłości. Tam wszystkie więzy miłości zostają zerwane: w końcu córka Ojca widzi, jak ukazuje się Jego Oblicze; Matka Słowa Wcielonego kontempluje Go w tajemnicy Trójcy.

Teraz Ona, która tam zwycięża, patrzy na każdego z nas, a Jej miłość nadal owocuje miłością wstawienniczą, która przejawia się w czasie; w istocie, gdziekolwiek łaska Jej Syna przychodzi, aby odkupić, zbawić, uświęcić, przychodzi przez bicie Jej pośredniczącego macierzyństwa.

Tak właśnie Sobór Watykański stwierdza: „Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny” (Lumen gentium, nr 62).

A my, kiedy kontemplujemy Ją w chwale i wzywamy Ją jako najsłodszą Matkę, błagamy Ją, aby objawiła się naszym duszom, aby karmiła je miłością i była ich przewodniczką. Prosimy błogosławionego Jezusa, aby objawił nam swoją Matkę: «Potrzebujemy poznać Twoją Matkę. Ujawnij nam Ją, ponieważ znając Ją, znamy Ciebie i Tego, który Cię posłał; znając Ją, nasze życie zostanie zatracone w Tobie i w tajemnicy trynitarnej, której Twoja Matka jawi się jako najsłodsze dopełnienie”.

3L: Globalna tragedia, jaką jest pandemia Covid-19, obudziła na pewien czas świadomość, że jesteśmy światową wspólnotą, płynącą na tej samej łodzi, w której nieszczęście jednego szkodzi wszystkim. Pamiętamy, że nikt nie ocala się sam, że można się ocalić tylko razem. Dlatego powiedziałem, że „burza odsłania naszą słabość i obnaża fałszywe i zbędne pewniki, z którymi tworzyliśmy nasze plany, projekty, zwyczaje i priorytety. […] Kiedy przyszła burza, opadła zasłona stereotypów, którymi przykrywaliśmy nasze „ja”, wiecznie zatroskane o własny obraz; odsłania się na nowo owa (błogosławiona) wspólna przynależność, od której nie możemy się uchylić – przynależność jako bracia”. (Fratelli tutti, nr 32)

1L:                                                             Wszyscy:

Maryjo, Niewiasto odważna                       Pomóż nam się nie bać

Maryjo, Niewiasto odpocznienia                Pomóż nam się nie bać

Maryjo, Niewiasto ostatniej godziny         Pomóż nam się nie bać

Módlmy się:

Ojcze, dałeś nam jako naszą Matkę i Królową Dziewicę, Maryję, z której narodził się Chrystus, Twój Syn, za Jej wstawiennictwem przyjmij nas, swoje dzieci, do chwały w królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Na koniec można odśpiewać lub odsłuchać w skupieniu pieśń Tota Pulchra: