Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

24 kwietnia 2022r. w Niedzielę Miłosierdzia odbędzie się  44. Pielgrzymka Maturzystów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej na Jasną Górę.

Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” (por. Mt 11,28).

Zapisy na pielgrzymkę poprzez formularz elektroniczny dostępny tutaj: Pielgrzymka maturzystów. Zgłoszenia dokonuje opiekun grupy.

Plan Pielgrzymki:

06.00  – Przywitanie Matki Bożej w Jej Cudownym Obrazie. Słowo powitania. Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu dla posługujących w czasie pielgrzymki. Eucharystii przewodniczy i homilię głosi diecezjalny duszpasterz młodzieży, ks. Łukasz Malec. Maturzyści uczestniczą we Mszy Świętej z ks. Biskupem o godz. 11.00.

6.30 Czas na osobistą modlitwę, spowiedź, śniadanie

8.00 Blok modlitewno – ewangelizacyjny:

10.30  – Przejście młodzieży do Bazyliki i przygotowanie do Mszy Św.

11.00  – Eucharystia pod przewodnictwem ks. Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego

12.30  – Czas na posiłek, zwiedzanie Jasnej Góry (skarbiec, arsenał, sala rycerska, muzeum, ośrodek powołaniowy)

14.00  – Nabożeństwo z aktem zawierzenia maturzystów w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.Miejsce spotkań w ramach bloku modlitewno – ewangelizacyjnego zostanie podane zgłoszonym grupom. Będzie to zależne od ilości zgłoszonych uczestników.

Szczegółowych informacji udziela ks. Łukasz Malec (tel. 734 430 294)