8 maja dzieci z naszej parafii po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swojego serca. Bardzo piękna uroczystość, ważna i wzruszająca nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców.

Z tej okazji pragniemy jeszcze raz złożyć dzieciom najserdeczniejsze życzenia i zaprosić je do tego, by każdego dnia powierzały swoje życie Panu Bogu. Papież Franciszek tak mówił o Pierwszej Komunii Św.:

„Przyjęcie pierwszej Komunii św. oznacza pragnienie, aby każdego dnia być bardziej zjednoczonym z Jezusem, wzrastania w przyjaźni z Nim i chęć, aby także inni mogli cieszyć się radością, którą On chce nam dać. Pan was potrzebuje, aby dokonać cudu dotarcia ze swą radością do wielu waszych przyjaciół i krewnych.”
Niech te słowa będą dla Was zachętą do częstego przyjmowania Komunii Św., aby Pan Bóg mógł dzięki Wam docierać do Waszych przyjaciół i bliskich.

Dziękujemy Pani Magdalenie Knap za udostępnienie nam swoich zdjęć, abyśmy mogli podzielić się też nimi z Wami.