Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca, w środku Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia Poczętego –  na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa. W tym roku już po raz 16.

W Polsce żyje ok. 50 tys. osób z zespołem Downa, czyli Trisomią 21. W ostatnich latach, aż do ub roku ( tj do ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji) ponad 90 % dzieci z podejrzeniem lub rozpoznanym prenatalnie z. Downa zostało zabijanych w łonie matki. W przypadającym 21 marca Światowym Dniu Zespołu Downa warto zauważyć, że takie osoby żyją wokół nas. Mają swoje marzenia, pragnienia, plany. Są bardzo wrażliwe i głęboko odczuwają nasze odrzucenie, brak akceptacji, ignorancję. Tak, jak ich zdrowi rówieśnicy chcą się uczyć, rozwijać, pracować i bawić. Niech dzień 21 marca stanie się początkiem naszego otwarcia na potrzeby osób słabszych, niepełnosprawnych, także tych z zespołem Downa. Spróbujmy dostrzec takie osoby, ich rodziny. Obdarzmy ich swoją życzliwościa, dobrocią, czy choćby szczerym uśmiechem. 

W styczniu br Papież Franciszek uznał heroiczność cnót Czcigodnego Sługi Bożego prof. Jerome Lejeune – odkrywcy przyczyny zespołu Downa, czyli inności genetycznej spowodowanej dodatkowym, trzecim chromosomem 21 pary.

Prof. Jérôme Lejeune urodził się w 1926 roku, był wybitnym genetykiem, zajmował się badaniem trisomii 21, czyli zespołu Downa i innych chorób genetycznych, w swojej aktywności społecznej szczególnie bronił godności życia ludzi niepełnosprawnych i nienarodzonych.

Znane jest wspomnienie, gdy po otrzymaniu prestiżowej nagrody w dziedzinie genetyki miał powiedzieć, do swojej żony, że właśnie stracił szansę na Nagrodę Nobla. Powodem tej opinii był mistrzowski referat, jaki wtedy wygłosił, w całości poświęcony złu aborcji.

Jérôme Lejeune odkrył w 1958 r. trisomię chromosmu 21, odpowiedzialną za zespół Downa. Mimo nacisków znacznej części środowiska lekarskiego przeciwstawiał się próbom wykorzystywania swego odkrycia jako argumentu za aborcją w przypadku wykrycia tej choroby u dzieci w łonie matki. Z jego inicjatywy powstało we Francji stowarzyszenie „Pozwólcie im żyć”, sprzeciwiające się legalizacji aborcji.

Pracował w jednym z największych szpitali dziecięcych na świecie – paryskim Hôpital Necker-Enfants malades. Cieszył się wielkim zaufaniem i przyjaźnią św. Jana Pawła II, który przyjął go po raz pierwszy na audiencji 13 maja 1981 r. krótko przed zamachem na placu św. Piotra, a w 1997 r. przebywając w Paryżu z okazji Światowego Dnia Młodzieży odwiedził jego grób. Na wieść o jego śmierci Jan Paweł II stwierdził, iż prof. Lejeune był wybitnym chrześcijaninem XX wieku, który stał się apostołem obrony ludzkiego życia. Podczas jego pogrzebu – ku zaskoczeniu wszystkich – mikrofon wziął Bruno z Zespołem Downa. Powiedział wyraźnie – Dziękuję, mój profesorze za to, co pan zrobił dla moich rodziców. Dzięki panu jestem z siebie dumny”.

W 1952 roku ożenił się z Dunką, Birthe Bringsted (zmarłą 6 maja 2020 roku w wieku 92 lat), z którą miał pięcioro dzieci.

Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2007 r. 11 kwietnia 2012 roku zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego, a następnie akta zostały przekazane do Rzymu. Do beatyfikacji pierwszego prezesa Papieskiej Akademii Pro Vita potrzebne będzie jeszcze stwierdzenie cudu za jego przyczyną

Od ponad 20 lat w Opolu działa TRISO- Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21, wpierające rodziny z dziećmi z zespołem Downa z całego województwa/ całej opolskiej diecezji.  Dla osób z trisomią 21 organizuje się różne terapie indywidualne i grupowe, spotkania integracyjne, turnusy, warsztaty. Działa tu także wolontariat, do którego wszystkie chętne osoby zapraszamy. Trwa remont budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywności i Rehabilitacji  dzieci z zespołem Downa, gdzie swoje miejsce będzie mógł znaleźć każdy dorosły i dziecko z trisomią 21, także to, którego serce bije jeszcze pod sercem matki. 

Gdyby ktoś potrzebował pomocy lub zechciał wspomóc działalność Stowarzyszenia – gorąco zachęcamy i serdecznie dziękujemy. Można przekazać darowiznę rzeczową lub pieniężną, wpłacić 1 % podatku, ofiarować swój czas lub modlitwę. Za wszystko z góry dziękujemy. 

Dane kontaktowe:

TRISO – Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21

Opole, ul. 1-go Maja 9 pok. 93,   tel. 500 611 595   lub 733 942 982

Fb : Stowarzyszenie TRISO;   strona internetowa: www.triso.eu

KRS: 0000072761

Nr konta bankowego: PKO BP – 56 1020 3668 0000 5302 0095 6011

                                   Z wyrazami głębokiego szacunku – dr Joanna Łaba, 

prezes Stowarzyszenia TRISO

Zdjęcie wyróżniające: https://pl.usembassy.gov/pl/syndrom_down/