Wielki Czwartek – dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa

Z okazji Wielkiego Czwartku pragniemy podziękować Księdzu Proboszczowi za trud, za wszelkie dobro, które otrzymujemy od Księdza i w tak ważnym dniu pragniemy złożyć Księdzu nasze najserdeczniejsze życzenia.

Niech słowa Św. Jana Pawła II będą dla Ciebie, drogowskazem na dalsze lata posługi duszpasterskiej:

„Oczyma duszy widzę Jezusa, widzę Apostołów zgromadzonych razem z Nim przy stole. Zatrzymuję wzrok zwłaszcza na Piotrze: zdaje mi się,że widzę go w chwili, gdy wraz z innymi uczniami przygląda się zdumiony gestom Chrystusa, ze wzruszeniem słucha Jego słów, otwiera się— choć ciąży mu brzemię własnej ułomności — na tajemnicę, która zostaje mu zwiastowana i za chwilę się urzeczywistni. Wybierając ludzi takich jak Apostołowie, Chrystus nie miał złudzeń: na takiej właśnie ludzkiej słabości położył sakramentalną pieczęć swojej obecności.
Moi drodzy Bracia Kapłani.
Sprawujmy zawsze świętą Eucharystię z żarliwą pobożnością. Spędzajmy często długie chwile na adoracji Chrystusa eucharystycznego. Eucharystia niech będzie dla nas « szkołą życia ». W ciągu stuleci liczni kapłani znajdowali w Eucharystii pokrzepienie obiecane im przez Jezusa w dniu Ostatniej Wieczerzy, sposób na przezwyciężenie samotności, pomoc w znoszeniu cierpień, pokarm dający siłę, by znów wyruszyć w drogę po każdym rozczarowaniu, wewnętrzną energię, która pozwala dochować wierności dokonanemu raz wyborowi. Świadectwo, jakie będziemy umieli dawać Ludowi Bożemu w celebracji eucharystycznej, zależy w dużej mierze od naszej osobistej więzi z Eucharystią.”

Zapewniamy o naszej modlitwie i dziś w sposób szczególny dziękujemy Bogu za Twoje kapłaństwo. Jednocześnie pragniemy zapewnić o naszej łączności duchowej i wdzięczności za posługę wszystkim tym Kapłanom, którzy przed Tobą służyli w naszej parafii. Niech Dobry Bóg błogosławi Wam wszystkim i obdarzy Was potrzebnymi łaskami.