Wspomnienie liturgiczne Św. Łukasza- Patrona Służby Zdrowia

Komunikat w liturgiczne wspomnienie św. Łukasza

– Patrona Służby Zdrowia

 

Drodzy Diecezjanie,

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia,

 

w dzisiejszą niedzielę, w liturgii Kościoła wspominamy św. Łukasza – patrona służby zdrowia. Każdy z nas wie, że choroba jest najtrudniejszym doświadczeniem człowieka i jednym z głównych źródeł ludzkiego cierpienia. W dobie pandemii koronawirusa wyraźniej dostrzegamy jak bardzo potrzebujemy braterstwa i przyjaźni społecznej, by na wzór św. Franciszka kochać „swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim”.

Wyrażając wdzięczność pracownikom służby zdrowia oraz instytucjom związanym z ochroną zdrowia za poświecenie dla drugich, by chronić, leczyć i ratować ludzkie życie, pragnę skierować najszczersze wyrazy uznania dla medycznego powołania i posługi wobec osób chorych i cierpiących. Niech święty Łukasz wyprasza siłę i moc niesienia pocieszenia i pomocy wszystkich potrzebującym. Jednocześnie zwracam się do wszystkich Diecezjan o codzienną modlitwę w intencji pracowników służby zdrowia oraz o postawę wzajemnego braterstwa i zrozumienia.

 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

 

Powyższy Komunikat Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego należy odczytać wiernym w najbliższą niedzielę 18 października 2020 r. w ramach ogłoszeń duszpasterskich

 

Zielona Góra, 16 października 2020 r.

Znak: B2-17/20

  1. Piotr Kubiak

Wikariusz Generalny