XXV Dzień Życia Konsekrowanego i życzenia dla naszych Sióstr

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej – Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów.
W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała – Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych w miłości do Chrystusa, składają osoby konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: „Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne «charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»” (Vita consecrata, nr 1).

Zadajmy sobie pytanie: Po co światu konsekrowani/e? Odpowiedź znajdziemy w Vita Consacrata, w nr 16:

«Zadanie powierzone życiu konsekrowanemu polega na pokazywaniu, że Wcielony Syn Boży… jest NIESKOŃCZONYM PIĘKNEM, które samo jest zdolne zaspokoić WSZYSTKIE PRAGNIENIA ludzkiego serca».

W tym szczególnym dniu pragniemy złożyć naszym Drogim Siostrom: Felicji i Celinie najserdeczniejsze życzenia.

Niech Miłość Waszego życia obdarza Was nieustannie swymi łaskami, darami i potrzebnymi siłami do wykonywania zadań, które przed Wami, Drogie Siostry stawia.
Niech Jezus będzie Waszą mocą, siłą i wytchnieniem 🙏😇
Wszystkiego dobrego, pięknego i najlepszego – o ile jest zgodne z Jego wolą – tego Wam życzymy i oczywiście dar modlitwy w Waszych intencjach zanosimy 🙏😇

Niech słowa Papieża Franciszka będą dla Was drogowskazem w dalszej wędrówce ku świętości: „Kto ma utkwiony wzrok w Jezusie, ten uczy się żyć, aby służyć. Nie czeka na innych, ale sam szuka bliźniego.”

Bóg zapłać za Waszą posługę w naszej parafii.