„O zaiste, błogosławiona noc, 

jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania

Chrystusa”. (Exultet)

Drodzy Parafianie,

Życzę Wam, 
aby nadchodzące święta Wielkiej Nocy, 
przyniosły ze sobą oczyszczenie serca, myśli i czynu.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to, co jeszcze uśpione, ożywi to, co jest martwe. 

Niech Wasze życie wypełni się Bożym pokojem i miłością.
On jest życiem, prawdą i miłością. 
Żyjcie z Nim i w Nim. 
Dajcie się prowadzić Jego Słowu, a osiągniecie życie wieczne.

Radosnego Alleluja!

Z pamięcią w modlitwie:

Ks. Radosław Horbatowski