Ministranci i lektorzy

„Wychowanie do liturgii i wychowanie przez liturgię” – to dwa główne aspekty formacji członków Służby Liturgicznej. Liturgia jest pierwszą wychowawczynią. Wszystkie nasz wysiłki zmierzają do tego, abyśmy posługując przy ołtarzu, świadomie poddali się Chrystusowi żyjącemu i działającemu w liturgii. Dzięki temu chcemy sami jak najpełniej przeżywać spotkanie z Jezusem w sakramentach czy celebracjach. Jednocześnie pragniemy przez piękno liturgii pomagać innym w przeżywaniu tego spotkania.

W Konstytucji o Liturgii, w numerze 7, czytamy: „Każdy obchód liturgiczny, jako dzieło Chrystusa-Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, a żadna inna czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu”.  Widzimy zatem, że rola i zadania pełnione przez każdego ministranta czy lektora, są niezwykle ważne i potrzebne. Stanowią jednocześnie ogromny powód do dumy, będąc zarazem zaszczytem dla osoby, która ma możliwość pełnić służbę przy ołtarzu.

Ministranci to również grupa, w której młody człowiek kształtuje w sobie takie cechy jak: sumienność, braterstwo, honor, ofiarność, wierność danemu słowu, życzliwość, umiłowanie prawdy, odwaga i wiele innych wartościowych cech, które poznajemy i rozwijamy dzięki szczególnej relacji z Jezusem Chrystusem.

Patronem Ministrantów jest Św. Dominik Savio oraz Św. Stanisław Kostka.

 

MODLITWA MINISTRANTÓW PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Oto za chwilę przystąpię “Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
By myśli moje były przy Tobie,
By oczy moje były zwrócone na ołtarz,
A serce moje oddane tylko Tobie.

Amen.

MODLITWA MINISTRANTÓW PO MSZY ŚWIĘTEJ

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Podziel się: