Ognisko Misyjne w Kwielicach

Podróż do Betlejem

PIOSENKA RORATNIA 2021

Ref: A więc dzisiaj ruszam w drogę

Pełen wiary plecak mam

Tak jak Józef i Maryja

Ja ufam, ufam, ufam

Dłużej czekać już nie mogę

Twoim szlakiem ruszyć chcę

Z Nazaretu do Betlejem

Ja idę, idę, idę

1. W Nazarecie Wielki Start – Ona mówi TAK

Potem w Kanie z Tobą, Panie – pierwszy taki znak

W Kafarnaum cuda takie, że normalnie szok

Na jeziorze wielka burza, a Ty jej mówisz STOP!

2. Kiedy Jordan Cię kołysał, wiedziałeś wszystko już

Góra Tabor jak olśnienie – niebo jest tuż-tuż

Pod Jerychem popłynęła Twoja gorzka łza

Ktoś na górze chciał Cię skusić, lecz nie wiedział jak

Most

Niech się dzieje Twoja wola – cichy słychać szept

Powiedz mi, Jerozolimo, czy się bałaś też?

Kiedy przyszły chwile najtrudniejsze z wszystkich chwil

Ty wiedziałeś, że dlatego cud w Betlejem był…

MUZYKA DO ŚCIĄGNIĘCIA:

https://roraty.malygosc.pl

PLIK Z TEKSTEM DO ŚCIĄGNIĘCIA


Podziękowanie dzieciom pierwszokomunijnym za złożoną ofiarę na rzecz misjiPapieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Jakby to było pięknie, gdyby wszystkie polskie dzieci włączyły się w dzieło niesienia pomocy misjom i aby wśród nich rozpowszechnił się zwyczaj modlitwy i codziennego ofiarowywania życia za misje.  

Jan Paweł II, Przemówienie 8 stycznia 1984 r.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci trafiło do Polski (do Małopolski) w roku 1858. Prowadziły je siostry szarytki. Piętnaście lat później kierownictwo przejęli Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo. W roku 1928 wprowadzono je do wszystkich diecezjach, a jego dyrektorem krajowym został ks. Hugo Król CM, który mieszkał w Krakowie. Tam też w latach 1884-1939 wydawano periodyk Dzieła zatytułowany „Roczniki Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa”.

W roku 1927 działało 857 lokalnych stowarzyszeń Dzieła w wielu diecezjach naszego kraju: krakowskiej (124), chełmińskiej (120), gnieźnieńsko-poznańskiej (113), tarnowskiej (104), katowickiej (98), lwowskiej (61), przemyskiej (39), łomżyńskiej (35), płockiej (27), wileńskiej (25), sandomierskiej (18), kieleckiej (17), warszawskiej (12), pińskiej (12), włocławskiej (11), podlaskiej (11), lubelskiej (7), częstochowskiej (3) oraz w ośrodkach emigracyjnych (20). W roku 1933 wychodziło 29 tys. egzemplarzy „Roczników Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa”, a Dzieło liczyło wówczas 300 tys. członków zgrupowanych w 23 500 „dwunastkach” i 1564 stowarzyszeniach lokalnych.

Działalność Dzieła przerwał wybuch II wojny światowej. Nie wznowiono jej po zakończeniu działań wojennych ze względu na trudną sytuację w kraju, a w roku 1949 władze komunistyczne zakazały działalności wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom katolickim. Sytuacja zmieniła się dopiero w latach siedemdziesiątych, po Soborze Watykańskim II. Dzięki intensywnej aktywności bp. Jana Wosińskiego, pierwszego po wojnie dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych, odżyły idee misyjne. Podczas drugiej kadencji (od 1975 r.) bp Wosiński pełnił również funkcję dyrektora Świętego Dziecięctwa Misyjnego, które wówczas otrzymało nazwę Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego. W roku 1981 w czasopiśmie Papieskie Intencje Misyjne pojawiła się pierwsza wkładka przeznaczona dla dzieci pt. „Dzieci – dzieciom misji”, a w roku 1983 rozpoczęto wydawanie samodzielnego czasopisma dla dzieci pt. „Świat Misyjny”.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nastąpił dynamiczny rozwój Dzieła, czego zewnętrznym wyrazem były dwa krajowe kongresy misyjne dla dzieci (26-28 VI 1995; 30 – 31 V 1998) oraz liczne kongresy diecezjalne. Od roku 1998 na Jasnej Górze odbywały się co dwa lata kongresy krajowe, zaś w latach nieparzystych kongresy diecezjalne. Jubileusz 150-lecia istnienia w Polsce Dzieło przeżywało w roku 2008. Z tej okazji Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła rok duszpasterski 2008 Rokiem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Ukoronowaniem jubileuszowych inicjatyw i wydarzeń był VII Krajowy Kongres Misyjny Dzieci w Krakowie-Łagiewnikach (28-29 maja).

Założycielem był Bp Karol de Forbin-Janson

Więcej informacji:

https://dzieciom-misji.missio.org.pl

Podziel się: