Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas jest obecny i efektywnie działa w naszej parafii.

Naszą pomocą objęte są następujące grupy osób:

  •  osoby potrzebujące pomocy duchowej (załamane psychiczne, osamotnione, bezradne)
  •  osoby chore, niepełnosprawne, starsze, alkoholicy
  •  rodziny patologiczne, rozbite, wielodzietne
  •  osoby samotnie wychowujące dzieci
  •  dzieci i młodzież (zaniedbane, biedne, osierocone)
  •  osoby ubogie materialnie
  •  osoby przeżywające inne trudności.