„Wierzę w Kościół Chrystusowy” – list z okazji Dnia Życia Konsekrowanego 02.02.2023 r.„Wierzę w Kościół Chrystusowy” – list z okazji Dnia Życia Konsekrowanego 02.02.2023 r.

Wierzę w Kościół Chrystusowy Konsekrowani świadkami wiary w Kościele i w świecie List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanegoi Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego02.02.2023 r. Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! Święto Ofiarowania Pańskiego, potocznie zwane świętem Matki Bożej ...