11 Pielgrzymka Mężczyzn do kolebki chrześcijaństwa i polskości – Międzyrzecz 9 września 2023 r.