XXX Światowy Dzień Chorego (piątek, 11 lutego) odbędzie się pod hasłem „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest Miłosierny”. 

Program: