Bp. Tadeusz Lityński / KRZYSZTOF KRÓL /FOTO GOŚĆBp. Tadeusz Lityński / KRZYSZTOF KRÓL /FOTO GOŚĆ

Dziś swoje imieniny obchodzi Biskup Tadeusz Lityński, Biskup naszej diecezji. Z tej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. 

Ekscelencjo, Księże Biskupie,

Z okazji imienin, składamy na ręce Księdza Biskupa życzenia wielu Łask Bożych, opieki Świętego Patrona, zdrowia oraz potrzebnych sił w wypełnianiu pasterskiego posłannictwa.

Pragniemy podziękować Księdzu Biskupowi za jego gorliwą posługę dla dobra naszej diecezji. Papież Benedykt XVI pisząc kiedyś o biskupach zauważył, że przez ich posługę „dociera do nas Chrystus(…) w ich spojrzeniu jest Jego spojrzenie, które nas obejmuje i sprawia, że czujemy się kochani i przyjęci w sercu Boga”.

Niech Księdza Biskupa świadectwo życia będzie przykładem dla innych jak mają kroczyć za Chrystusem a postawa i czyny będą na wzór Jezusowy.

Niech nieustająca opieka Matki Bożej oraz Jej wstawiennictwo będą pomocą a także drogowskazem w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Niech Duch Święty prowadzi, a głoszona Dobra Nowina napełnia ludzi żywą wiarą, nadzieją i miłością.

Do życzeń pragniemy dołączyć zapewnienie o naszej pamięci w modlitwie.

Parafianie wraz z Księdzem Jackiem Golombkiem