Obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Znaleziona modlitwa na Boże Ciało z 1880 roku ukazuje nam istotę tej uroczystości. Niech ona też będzie naszą modlitwą, zwłaszcza w trwającej Oktawie Bożego Ciała:

„Opuszczając tę ziemię, najdroższy Panie i Zbawicielu, chciałeś i chcesz nadal pozostać między ludźmi cudownym sposobem. W tym celu ustanowiłeś Sakrament miłości, gdzie pod postacią chleba prawdziwe jest Ciało Twoje, a pod postacią wina prawdziwa Krew Przenajświętsza Twoja. Niechże Ci, Zbawicielu nasz, za to będą dzięki nieskończone! Oto my nędzni ludzie możemy Cię teraz przyjmować w Komunii świętej ku wielkiemu pocieszeniu naszemu i możemy modlić się do Ciebie w kościołach naszych, towarzyszyć Ci w procesjach publicznych i wypraszać sobie rozmaite łaski w potrzebach naszych. Wielbić Cię za tyle miłości nie przestanę i publicznie przed światem wyznawać będę, żeś naszym Panem i Bogiem, który żyjesz i królujesz z Ojcem i z Duchem świętym na wieki wieków. Amen.”

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z procesji w naszej parafii:

« z 3 »