Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną, będzie obchodzony w tym roku 24 października pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. Jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Z tej okazji papież Franciszek napisał orędzie zatytułowane: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy wiedzieli i słyszeli” (Dz 4,20). Dzień ten w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny. 

Historia

Dzieła Misyjne powstały na początku XIX wieku. W latach dwudziestych XX w. zostały uznane za „papieskie” i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Ich celem jest budzenie świadomości misyjnej.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony
w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień.
W tym roku będzie obchodzony po raz 95.

Orędzie misyjne

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego wydawane są orędzia misyjne. Ukazują się one regularnie od pontyfikatu Pawła VI.

W tegorocznym orędziu papież Franciszek napisał: „Podobnie jak Apostołowie i pierwsi chrześcijanie, również my mówimy z całą mocą: «Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli» (Dz 4,20). Wszystko, co otrzymaliśmy, wszystko, czym obdarował nas Pan, dał nam, byśmy to dobrze wykorzystali i przekazali bezinteresownie innym. Tak jak Apostołowie, którzy zobaczyli, usłyszeli i dotknęli zbawczej mocy Jezusa (por. 1 J 1,1-4), tak i my dzisiaj możemy dotknąć cierpiącego i chwalebnego ciała Chrystusa w historii każdego dnia i odnaleźć w sobie odwagę, by dzielić się ze wszystkimi przesłaniem nadziei, które rodzi się ze świadomości, że towarzyszy nam Pan”.

Papież podkreśla też wartość powołania misyjnego: „Dzisiaj Jezus potrzebuje serc ludzi zdolnych do przeżywania powołania jako prawdziwej miłości, która sprawi, że wyjdą na peryferie świata i staną się posłańcami i narzędziami współczującej miłości. I jest to powołanie, które On kieruje do wszystkich, choć nie w ten sam sposób”.

„Niedziela Misyjna jest swoistego rodzaju budzikiem dla naszych serc. Daje nadzieję na to, że kolejni misjonarze w imieniu Kościoła pokonają najdalsze przestrzenie globu, aby zaświadczyć o Ewangelii Życia” – wyjaśnił ks. dr Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. Zaznaczył też, że Niedziela Misyjna inauguruje w Polsce tydzień aktywności misyjnej: „Każdy z ochrzczonych może w tym czasie włączyć się w to dzieło pomocy naszym siostrom i braciom na terenach misyjnych, np. poprzez uczestnictwo w nabożeństwach misyjnych. Papieskie Dzieła Misyjne proponują na każdy dzień Tygodnia Misyjnego materiały liturgiczne i duszpasterskie, które są pomocą w animacji misyjnej w naszych wspólnotach i parafiach. Zawierają myśli do homilii dla dorosłych i młodzieży oraz propozycje modlitw
i liturgii Mszy św. Przybliżają jego ideę i pomagają w przeżyciu tego szczególnego dla misji czasu”.

Bilans Niedzieli Misyjnej 2020 r.

W zeszłym roku Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zebrały podczas Niedzieli Misyjnej i przekazały Stolicy Apostolskiej kwotę 693 019,54 USD – na budowę kościołów, kaplic, domów parafialnych, a także formację katechistów, kapłanów i rozwój ewangelizacji medialnej.

Ciekawostki

– 5 miliardów ludzi na świecie nie jest jeszcze ochrzczonych lub nie zna Chrystusa.

 – Aktualnie na misjach posługuje 1800 polskich misjonarzy i misjonarek w 99 krajach na 5 kontynentach.

– Do czasu pandemii wierni Kościoła w Polsce przekazywali kwotę ponad 1 mln dolarów amerykańskich, zebraną podczas Niedzieli Misyjnej; obecnie jest to nieco mniej.

– Diecezjami, które przekazują największe kwoty zebrane podczas Niedzieli Misyjnej, są: tarnowska, łódzka, warszawsko-praska, katowicka, kielecka.

– Polska zajmuje 8 miejsce w Europie pod względem finansowego wspierania placówek misyjnych.

– We wrześniu 2021 r. odwiedził siedzibę Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie i wziął udział w jesiennym zebraniu PDM i innych środowisk misyjnych w Częstochowie sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary o. Tadeusz Nowak OMI. Gość z Rzymu podczas wystąpienia w Częstochowie podkreślił, że Papieskie Dzieła Misyjne to międzynarodowa sieć modlitwy i wsparcia charytatywnego misji Kościoła. Wskazał też na fenomen modlitwy różańcowej w działalności misyjnej Kościoła, zaznaczając, że wierni
w Polsce są szczególnie w nią zaangażowani: „Ta forma modlitwy wspólnotowej, tak jak za czasów jej pomysłodawczyni sł. Bożej Pauliny Jaricot, przynosi nieocenione owoce w rozwoju i umocnieniu Kościoła w krajach misyjnych”.

– 22 maja 2022 r. w Lyonie odbędzie się beatyfikacja sł. Bożej Pauliny Jaricot, założycielki PDRW i Żywego Różańca. Uroczystości będzie przewodniczył kard. Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów.

– W roku 2022 wypadają wielkie jubileusze misyjne związane z Papieskimi Dziełami: 400-lecie powołania do życia Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, 200-lecie powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary, setna rocznica uznania za papieskie Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Dzieła św. Piotra Apostoła i Dzieła Misyjnego Dzieci oraz 150 rocznica urodzin bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej.

Papieskie Dzieła Misyjne (PDRW) z Polski w roku 2021 sfinansowały:

– 44 projekty w 6 krajach (w Afryce – Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Liberia, Sierra Leone oraz w Azji – Tadżykistan i Tajwan). 

Są to m.in.:

 – budowa i remont świątyń, kaplic, domów parafialnych i pomieszczeń służących duszpasterstwu,

– kształcenie koordynatorów katechez, 

– dofinansowanie szkoleń dla młodzieży.

Pomoc z Papieskich Dzieł Misyjnych dociera do około 600 mln katolików na terenach misyjnych w kwocie 90 mln euro. Co roku do Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów spływa z całego świata ponad 3 tys. projektów (Źródło: Annuario Pontificio, 2019).

źródło: Informacja prasowa na niedzielę misyjną 2021