Dzień 33: Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

„Słyszeliśmy w Ewangelii, że „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 24). W tych słowach zawiera się już misja, którą Bóg powierza Józefowi, aby był „custos”, opiekunem. Czyim opiekunem? Maryi i Jezusa. Lecz opieka ta obejmuje następnie Kościół, jak podkreślił bł. Jan Paweł II: „Święty Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica” (Adhortacja ap. Redemptoris Custos, 1).

Jak Józef sprawuje tę opiekę? Z dyskrecją, z pokorą, w milczeniu, ale poprzez nieustanną obecność i całkowitą wierność, także wówczas, gdy nie rozumie. Z troską i miłością towarzyszy w każdej chwili, od zaślubin z Maryją, aż do epizodu z dwunastoletnim Jezusem w Świątyni Jerozolimskiej. Jest u boku Maryi, swej Oblubienicy, w pogodnych i trudnych momentach życia, podczas podróży do Betlejem na spis ludności, a także w pełnej niepokoju i radości chwili narodzin. Podczas dramatycznej ucieczki do Egiptu i gorączkowego poszukiwania Syna w Świątyni. Następnie w życiu codziennym domu w Nazarecie, w warsztacie, gdzie uczył Jezusa zawodu.

Jak Józef żyje swoim powołaniem opiekuna Maryi, Jezusa, Kościoła? Nieustannie słucha Boga, jest otwarty na Jego znaki, gotowy wypełniać nie tyle swój, ile Jego plan. Tego właśnie Bóg żąda od Dawida, (…) [jak czytamy w drugiej Księdze Samuela]: Bóg nie pragnie domu zbudowanego przez człowieka, ale wierności Jego słowu, Jego planowi. To Bóg buduje dom, ale z żywych kamieni naznaczonych Jego Duchem. Józef jest „opiekunem”, bo umie słuchać Boga, pozwala, by go prowadziła Jego wola i właśnie z tego względu jeszcze bardziej troszczy się o powierzone mu osoby, potrafi z realizmem interpretować wydarzenia, jest wrażliwy na to, co go otacza i potrafi podjąć najmądrzejsze decyzje.  W nim widzimy, drodzy przyjaciele, jak się odpowiada na Boże powołanie – dyspozycyjnością, gotowością, ale widzimy też, co stanowi centrum powołania chrześcijańskiego: Chrystus! Opiekujemy się Chrystusem w naszym życiu, aby opiekować się innymi, opiekować się dziełem stworzenia!”

Homilia Ojca Świętego Franciszka

podczas Mszy św. na rozpoczęcie pontyfikatu, 19 marca 2013 r.

Pomódl się dziękując za dar podróżowania ze św. Józefem przez 33 dni rekolekcji Józef33

Modlitwa na cześć Czystego Serca Świętego Józefa

CZYSTE SERCE ŚWIĘTEGO JÓZEFA UDZIEL NAM TWOJEJ SŁODYCZY I MIŁOŚCI. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

CZYSTE SERCE ŚWIĘTEGO JÓZEFA DAJ NAM TWOJĄ CICHOŚĆ I POKORĘ. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

CZYSTE SERCE ŚWIĘTEGO JÓZEFA UŻYCZ NAM TWEGO POSŁUSZEŃSTWA Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

Przeczyste Serce Oblubieńca zjednoczone z Najświętszym Sercem Jezusowym i Niepokalanym Sercem Maryi, pozdrawiamy Cię naszymi sercami i prosimy Cię, bądź naszym Przewodnikiem do Domu Ojca i bądź przy nas w każdy czas, abyśmy zawsze potrafili pełnić Wolę Bożą naśladując Twoje posłuszeństwo i oddanie.

Serce Józefa, czyste i pełne Miłości, bądź naszym drogowskazem. Amen.

Pamiętaj o nas.

Pamiętaj o nas, błogosławiony Józefie, i wstawiennictwem swojej modlitwy oręduj u Twego domniemanego Syna, oraz spraw, aby nam łaskawa była błogosławiona Dziewica, Oblubienica Twoja, a Matka Tego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen. (Modlitwa św. Bernardyna ze Sieny – 3 lata odpustu. Ench 475)


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 33


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 32

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/RMWQcf80eYk

https://youtu.be/N1vw1PlisJo


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 31

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/u4KRvrcVMqM

https://youtu.be/GVPJs806EXQ


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 30

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/8z_ufkddiOc

https://youtu.be/7rrC4GRJoIM


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 29

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/ozTGREr_FvU

https://youtu.be/7t48-MSPQSA


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 28

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/LkEYUYMQi5k

https://youtu.be/HuwVt4fxy_U


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 27

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/OfUlC98tG54

https://youtu.be/6f-JoxQylAQ


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 26

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/HG3bATwnuwg

https://youtu.be/BHY1e_jDhs0


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 25

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/Sg_rDHZsT-Q

https://youtu.be/L25uy73Szoo


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 24

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/iKx34q17cOY

https://youtu.be/1Fc1J_h5M2U


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 23

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/JOp44EHnRpY

https://youtu.be/qwkbw-IiiWA


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 22

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/y7Y9QaI1_vw

https://youtu.be/GhePwWYhy_E


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 21

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/KS8Hbzz8PyI

https://youtu.be/R05-xx3snCc


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 20

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/–_wArW257k

https://youtu.be/TeXRVfiyEvQ


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 19

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/x6A-6VQZAxY

https://youtu.be/-cSOn–af1o


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 18

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/eeJWrt9sfVI

https://youtu.be/h8OEWEAuBH8


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 17

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/Mi6m6U25a8A

https://youtu.be/CpEQ9inOVyk


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 16

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/ng_aK5byk80

https://youtu.be/-z5htNrnFJw


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 15

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/58o60YN0K4c

https://youtu.be/0YfuLcvELWg


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 14

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/9RZFOOcoeKg

https://youtu.be/fag6CUfo9Ec


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 13

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/Tbey6yWRO0A

https://youtu.be/WuKYcZv6xaw


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 12

Do odsłuchania MEDYTACJA I ROZWAŻANIE

https://youtu.be/1OPxdIaBvcE

https://youtu.be/URqf8tOTWws


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 11

Do odsłuchania MEDYTACJA I ROZWAŻANIE

https://youtu.be/1p5Gz_L1df0

https://youtu.be/huwijUo0eP0


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 10

Do odsłuchania MEDYTACJA I ROZWAŻANIE

https://youtu.be/ctSluBEOLqo

https://youtu.be/sKRBoqxLaUk


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 9

Do odsłuchania MEDYTACJA I ROZWAŻANIE

https://youtu.be/-QiP-E94790

https://youtu.be/1KBCxYeaHhE


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 8

Do odsłuchania MEDYTACJA I ROZWAŻANIE

https://youtu.be/1ymPcqp7JeQ

https://youtu.be/1kV59NgELMo


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 7

Do odsłuchania MEDYTACJA I ROZWAŻANIE

https://youtu.be/QdROx-mHuX8

https://youtu.be/e2gDmBo24iQ


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 6

Do odsłuchania MEDYTACJA I ROZWAŻANIE

https://youtu.be/Vlrys_UMH-o

https://youtu.be/BlnbHSq-KjY


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 5

Do odsłuchania MEDYTACJA I ROZWAŻANIE

https://youtu.be/oUGRSihhJxs

https://youtu.be/YHCjSWjizaY


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 4

Do odsłuchania MEDYTACJA I ROZWAŻANIE

https://youtu.be/yTbuJc7Kra4

https://youtu.be/K9QQO-nHH9o


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 3

Do odsłuchania MEDYTACJA I ROZWAŻANIE

https://youtu.be/sp3zqZDKqPs

https://youtu.be/eaGAu8F6UIs


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 2:

Do odsłuchania MEDYTACJA I ROZWAŻANIE

https://youtu.be/xrX-8R78JyE

https://youtu.be/C4P_N-JYdsw


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 1

Do odsłuchania MEDYTACJA I ROZWAŻANIE

https://youtu.be/GcBVFfLRUmo

https://youtu.be/DWyRY3jOxM8