Papież Franciszek otworzył Synod 9 października 2021 a w naszych diecezjach został on otwarty 17 października. Chcielibyśmy przybliżyć Wam na czym polega i co jest takiego ważnego w tym czasie.

Zaczniemy od znaczenia słowa: SYNOD

Z greckiego: σύνοδος (synodos), oznacza „wspólną drogę, wspólne maszerowanie”. Dosłownie „wspólna droga”. Na ogół wskazuje zebranie.

W przypadku Kościoła katolickiego odnosi się to w szczególności do Synodu Biskupów, organu kościelnego ustanowionego przez św. Pawła VI w 1965 r. w ramach Soboru Watykańskiego II (Motu proprio „Apostolica sollicitudo”).

Jeszcze inne znaczenie to: spotkanie Biskupów wyznaczonych przez Konferencje Episkopatów, zwołane przez Papieża w celu konsultacji i współpracy, w niektórych sprawach dla dobra Kościoła powszechnego.

Celem Synodu jest promowanie uczestnictwa i współodpowiedzialności całego Ludu Bożego z hierarchią kościelną na wszystkich poziomach.

SYNOD 2021-2023: 
DLA KOŚCIOŁA SYNODALNEGO: KOMUNIA, UCZESTNICTWA, MISJA

Jest to XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów.

Inaczej „synod synodów”, którego pragnął Papież Franciszek dla „Kościoła konstytutywnie synodalnego” na wszystkich poziomach, od lokalnego po powszechny.

„To itinerarium wpisuje się w „aktualizację” Kościoła, zaproponowaną przez Sobór Watykański II jako dar i zadanie: idąc razem i wspólnie zastanawiając się nad przebytą drogą, Kościół będzie mógł uczyć się z tego, czego doświadczy, co może jej pomóc żyć komunią, realizować uczestnictwo, otwierać się na misję. To właśnie nasze „kroczenie razem” jest tym, co najbardziej urzeczywistnia i ukazuje naturę Kościoła jako pielgrzymującego i misyjnego Ludu Bożego”(cfr. Dokument przygotowawczy, n. 1).

OFICJALNE LOGO I JEGO ZNACZENIE

Majestatyczne drzewo sięga nieba, znak witalności i nadziei. To Krzyż Chrystusa: niesie Eucharystię, która świeci jak słońce. Gałęzie poziome, otwarte jak skrzydła, przywołują Ducha Świętego.

Lud Boży nie jest statyczny, idzie razem poczynając od  drzewa-Krzyża. 15 wielobarwnych sylwetek podsumowuje ludzkość w jej różnorodności pochodzenia i sytuacji życiowych.

Nie ma hierarchii, wszyscy są na tym samym poziomie: młodzi, starzy, mężczyźni, kobiety, młodzież, dzieci,  świeccy, zakonnicy, rodzice, pary, samotni, zdrowi,  niepełnosprawni; biskup i zakonnica nie są przed nimi, ale pośrodku. Prym wiodą dzieci i młodzież.

To, co jest ważne to fakt, że do uczestnictwa w Synodzie zaproszeni są wszyscy: duchowni, zakonnicy, świeccy, osoby konsekrowane.

Papież Franciszek na rozpoczęcie Synodu powiedział: „Odbywanie Synodu oznacza wspólne podążanie tą samą drogą. Spotkać, słuchać, rozeznawać: są to trzy czasowniki Synodu”.

Ojciec Święty zachęcił uczestników synodu do stania się „ekspertami w sztuce spotkania”. Jak powiedział, nie chodzi jednak o organizowanie różnych wydarzeń czy sympozjów, ale przede wszystkim o poświęcanie czasu na spotkanie z Panem i spotkań między sobą.

Papież zaprosił również do wsłuchiwania się w Boże natchnienia oraz pytania i niepokoje, z którymi mierzą się wierni. „Duch Święty prosi nas, abyśmy wsłuchiwali się w pytania, niepokoje, nadzieje każdego Kościoła, każdego ludu i narodu. A także byśmy wsłuchiwali się w świat, w wyzwania i zmiany, jakie przed nami stawia. Nie uciszajmy naszych serc, nie blokujmy się w naszych pewnikach. Posłuchajmy się nawzajem” – powiedział.

Na koniec Papież Franciszek podkreślił, iż spotkanie i słuchanie, winno prowadzić do rozeznawania. „Słowo otwiera nas na rozeznanie i je oświetla. Ukierunkowuje ono Synod, aby nie był on kościelnym „zjazdem”, konferencją naukową czy kongresem politycznym, lecz wydarzeniem łaski, procesem uzdrowienia prowadzonym przez Ducha Świętego„.

Cytując słowa Papieża Franciszka pragniemy zachęcić wszystkich do czynnego udziału w Synodzie jak i do trwania na modlitwie, aby prosić Boga o owoce tego spotkania.

„Drodzy bracia i siostry, życzę nam dobrej wspólnej drogi! Obyśmy byli pielgrzymami zakochanymi w Ewangelii, otwartymi na niespodzianki Ducha Świętego. Nie przegapmy okazji łaski spotkania, słuchania siebie nawzajem, rozeznawania. Żyjmy radością wiedząc, że gdy szukamy Pana, to On pierwszy wychodzi nam na spotkanie ze swoją miłością”.

Wszystkie materiały i bieżące informacje na temat SYNODU możemy znaleźć na stronie:

https://episkopat.pl/synod2021-23/


Źródło: cytaty Papieża Franciszka:

https://episkopat.pl/papiez-franciszek-spotkac-sluchac-rozeznawac-to-trzy-czasowniki-synodu/