Wieczernik szkołą braterstwa misyjnego

W II niedzielę Wielkiego Postu Kościół w Polsce obchodzi Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W całym kraju prowadzona jest zbiórka ofiar na cele misyjne. Ofiary są przekazywane Dziełu Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W ciągu roku trafiają do polskich misjonarzy. W ubiegłym roku z tych ofiar zrealizowano 104 projekty o wartości ponad 122 300 euro i wsparło misjonarzy dotacjami na sumę prawie 2 mln zł.

 W duchu Wieczernika

W tym roku obchodom Dnia Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami przyświeca hasło: „Wieczernik szkołą braterstwa misyjnego”. – Pielgrzymujemy duchowo do Wieczernika w Jerozolimie, który stanowi jedno z najświętszych miejsc chrześcijaństwa. Tu Chrystus zgromadził swych uczniów przed swą męką i ustanowił sakrament kapłaństwa i Eucharystii. W murach Wieczernika wybrzmiało Jego przykazanie miłości: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemniemiłowali” (J 13,34-35). Tutaj też Pan, po swoim zmartwychwstaniu ofiarował młodemu Kościołowi sakrament pokuty i pojednania. Z Wieczernika wyszli pełnić swą misję, napełnieni Duchem Świętym, Apostołowie.

            Wieczernik jest szkołą miłości braterskiej, bezinteresownej, czystej, skłonnej do zapominania o sobie i daru z siebie. Ten, kto z wiarą uczestniczy w tajemnicy Wieczernika uczy się od Chrystusa kochać bliźnich, wprowadzać w ludzką rzeczywistość pokój i Bożą radość. Jak z Wieczernika, tak i z każdej Mszy świętej wychodzimy z odnowionym postanowieniem, by miłować, nie tylko bliskich i przyjaciół, ale także dalekich i nieprzyjaciół – napisał w swym Komunikacie bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

 Pomóżmy misjonarzom

 Papież Franciszek zwrócił uwagę na to, że każdy z nas jest powołany do bycia świadkiem Chrystusa. „Tak, jak Chrystus jest pierwszym posłanym, to znaczy misjonarzem Ojca (por. J 20, 21) i Jego „wiernym świadkiem” (por. Ap 1,5), tak też każdy chrześcijanin jest powołany do bycia misjonarzem i świadkiem Chrystusa”.

            Jak możemy wypełnić nasze powołanie misyjne? Jak zostać misjonarzami i świadkami Chrystusa pozostając w naszych domach rodzinnych i wspólnotach parafialnych?

            Pierwszą formą pomocy misjom jest modlitwa i duchowa ofiara. Jej mistrzynią jest św. Tereska od Dzieciątka Jezus oraz Paulina Jaricot, propagująca modlitwę różańcową za misje. Zwłaszcza seniorzy, osoby chore, niepełnosprawne mogą wesprzeć misjonarzy swoimi cierpieniami i niedostatkami, ofiarowanymi w intencji misji. To ważna, duchowa forma pomocy wyrażająca solidarność z tymi misjonarzami, którzy przeżywają trudności i muszą pokonać wiele przeszkód w swej posłudze.

            Solidaryzujemy się z misjonarzami wspierając ich finansowo i materialnie. Dzięki naszej ofiarności nie tylko głoszą Ewangelię, ale potwierdzają ją czynami miłości i miłosierdzia.

Sms, który pomaga misjom

 Prosta formą pomocy misjom jest wysłanie sms-a na numer 72032 o treści „Misje” (Koszt 2,46 z Vat). Ze środków zebranych tą drogą chcemy m. innymi w tym roku wybudować szkołę podstawową św. Filipa w Barmoi Munu (Sierra Leone).W ramach projektu powstanie nowy trzyklasowy budynek z cegły. Dach budynku zostanie pokryty blachą. Szkoła będzie otynkowana i pomalowana. W każdej klasie zostaną wykonane tablice szkolne. Z nowych pomieszczeń będzie korzystało 560 dzieci. Za projekt odpowiada ks. Robert Gut, Kambe, Sierra Leone fideidonista z diec. warszawsko-praskiej. Zachęcamy wszystkich diecezjan do wysyłania sms-a. W ten sposób dajemy nadzieję na lepszą przyszłość afrykańskim dzieciom. Serdecznie dziękujemy za pomoc.

ks. Zbigniew