Życzenia dla Sióstr Felicji i Celiny z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego

„…w zwoju Księgi o Tobie napisano:
Ja zaś jestem uboga i nędzna, ale Pan troszczy się o mnie.
Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawieniem. (por. Ps 40, 8-9. 18)

Drogie Siostry!
Ufajcie Panu, bądźcie mężne, niech się Wasze serca umocnią, ufajcie Panu! (por. Ps 27, 14)

Wdzięczni za dar powołania, życzymy Wam, abyście zawsze potrafiły ukazywać Boga innym ludziom. Niech słowa Papieża Franciszka będą dla Was umocnieniem i drogowskazem w dalszej służbie Bogu i bliźniemu: „Siła powołania przekłada się zawsze na radość. Ważne jest świadectwo konsekracji pełnej radości. Nic więcej nie trzeba. To najlepsza reklama”.

Niech Pan Bóg Wam błogosławi na każdym etapie Waszego życia.