Życzenia na Boże Narodzenia

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,  10-1 1

Z tej okazji pragnę złożyć Wam, Drodzy Parafianie najserdeczniejsze życzenia.

Życzę Wam, by dobry Jezus przychodzący w kruchości małej Dzieciny wypełniał Wasze serca swoimi darami, których wielkości nie można objąć.

Niech Maryja i św. Józef czuwający troskliwie nad Maleńkim Jezusem, czuwają też nad Wami w każdym dniu Nowego Roku i wypraszają potrzebne łaski.

Niech Was błogosławi Boża Dziecina.