Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Ðîæäåñòâî (nativity) - ôîòî, îòêðûòêà - http://to-name.ru/historical-events/rozhdestvo-hristovo.htm

„Serce żłóbka zaczyna bić, kiedy w Boże Narodzenie składamy w nim figurkę Dzieciątka Jezus. Bóg przedstawia się w ten sposób w dziecku, aby powierzyć się objęciu naszych ramion. W słabości i kruchości ukrywa swoją moc, która wszystko stwarza i przekształca. Wydaje się to niemożliwe, a jednak tak jest: w Jezusie Bóg był dzieckiem i jako takie chciał objawić wspaniałość swojej miłości, która przejawia się w uśmiechu i w wyciągnięciu rąk ku każdemu”. Papież Franciszek

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim błogosławionego czasu, aby Dzieciątko Jezus narodziło się w Waszych sercach i obdarzyło Was potrzebnymi łaskami. Niech przyniesie pokój do Waszych serc i Waszych rodzin a czas spędzony z najbliższą rodziną, będzie czasem radości i przyniesie nadzieję na lepsze jutro. Niech nasze serca wypełnią się miłością ku Bogu, ale też ku drugiemu człowiekowi i niech nikt nigdy nie będzie sam. 

Niech Dzieciątko Jezus obdarzy Was swoim błogosławieństwem.

Wdzięczny za wszelkie otrzymane od Was dobro, zapewniam o mej pamięci modlitewnej przy żłóbku Bożej Dzieciny.

Ks. Radosław Horbatowski

Proboszcz

(sp.donaborow.pl)