„Jako naszą patronkę kochamy i czcimy również w wielkiej radości św. Jadwigę. Codziennie uciekamy się pod jej opiekę, starając się tak jak ona służyć wszystkim w ofiarnej miłości. Jej uroczystość (16. 10) obchodzimy jako święto patronalne, przygotowując się do niego w szczególny sposób”. (z Konstytucji Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi)

Drogie Siostry Felicjo i Celino.

„Gwiazdy są ozdobą niebieskiego firmamentu, zakonnicy ozdobą firmamentu Kościoła; gwiazdy swoim nieustannym ruchem chwalą Stwórcę, zakonnicy chwalą Go swoimi świętymi dziełami; gwiazdy tkwią nieruchomo na niebie, zakonnicy w swoich klasztorach; gwiazdy rozjaśniają niebo, zakonnicy Kościół”. (Św. Albert)

W dniu Świętej Jadwigi Śląskiej, która jest Waszą Patronką pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg Wam błogosławi a Matka Najświętsza ma w tej opiece. Św. Jadwiga w swoim życiu kierowała się przede wszystkim przykazaniem miłości. Papież Benedykt XVI tak mówił:

„Kogo dotyka miłość, ten zaczyna intuicyjnie pojmować, czym właściwie jest „życie”.Życia we właściwym znaczeniu nie mamy dla siebie ani wyłącznie z samych siebie: jest ono relacją. Życie w swojej pełni jest relacją z Tym, który jest źródłem życia. Jeśli pozostajemy w relacji z Tym, który nie umiera, który sam jest Życiem i Miłością, wówczas mamy życie. Wówczas „żyjemy.

Drogie Siostry.

Dziś pragniemy podziękować Wam za Waszą służbę w naszej parafii, za Waszą nieustanną modlitwę za każdego z nas, za Wasze świadectwo życia w bliskości z Tym, który Was powołał i który Was posłał do nas, za Waszą bliską i cichą obecność między nami.

Do życzeń pragniemy dołączyć słowa św. Alberta.

„Zakonnicy w Kościele muszą zajmować miejsce dawnych Nazarejczyków, którzy według słów Jeremiasza, byli bardziej czyści od śniegu, bardziej różani od starej kości słoniowej, piękniejsi od szafirów. Byli czyści przez swoją czystość, nieskalani przez swoją cnotę, różani przez miłość, piękniejsi od szafirów przez swoje niebiańskie życie. (Św. Albert)

Dziękujemy Bogu za Waszą posługę a Wam za to, że Jesteście.

Zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.