Św. Jadwiga Śląska, której wspomnienie obchodzimy 16 października, urodziła się pod koniec XII wieku (między 1174 a 1178 rokiem) na zamku Andechs w Bawarii. Była córką Bertolda VI, hrabiego na Andeks w Bawarii. Otrzymała staranne wykształcenie w domu rodzinnym, a następnie w klasztorze Sióstr Benedyktynek w Kitzingen. Mając 12 lat poślubiła we Wrocławiu Henryka, syna Bolesława Wysokiego. Od 1202 r. Jadwiga była księżną Śląska, gdyż po śmierci braci i ojca jej mąż został jedynym władcą w Księstwie. Żyła w wielkiej ascezie i umartwieniu. Po przyjściu na świat siódmego dziecka złożyła wraz z mężem  ślub małżeńskiej wstrzemięźliwości, a książę na znak pokuty zapuścił brodę (stąd jego przydomek Brodaty).

          Przez całe życie Jadwiga miała na względzie dobro swego ludu i czyniła wiele dla pogłębienia chrześcijańskiej wiary wśród prostego ludu. Zaslynela rowniez z licznych dzielach charytatywnych. Wraz z mężem fundowała kościoły, szpitale, kuchnie i przytułki dla ubogich oraz dla pielgrzymów. Ufundowała i wyposażyła również pierwszy żeński klasztor na Śląsku – w Trzebnicy koło Wrocławia.  Tu Jadwiga spędziła ostatnie lata swego życia. Po śmierci – dnia 15.10 1267 r. w klasztorze w Trzebnicy znalazła miejsce ostatniego spoczynku.

         Święta Jadwiga uważana jest za patronkę pojednania między narodami, jest także patronką dnia wyboru papieża Jana Pawła II, patronką rodzin, nowobudowanych kościołów, a przede wszystkim uważamy Ją za opiekunkę wszystkich, którzy zajmują się dziełami charytatywnymi. Dlatego właśnie ks. Robert Spiske, zakładając we Wrocławiu nowe zgromadzenie zakonne, oddał je pod opiekę świętej Jadwigi, Tej, która właśnie we Wrocławiu pozostała we wdzięcznej pamięci jako godny naśladowania wzór czynnej miłości bliźniego.

Modlitwy za wstawiennictwem św. Jadwigi:

         Święta Jadwigo, wierna uczennico Ukrzyżowanego, Matko miłosierdzia, módl się za nami, aby Twój duch żył nadal w sercach naszych.

        Święta Jadwigo, orędowniczko ludu śląskiego, niech Twoje ofiarne życie, pełne miłosierdzia i głębokiej wiary będzie dla nas zachętą do ochotnego znoszenia trudów życia codziennego i szukania Boga w sercach cierpiących bliźnich. Byłaś dla ludu swojego matką i nauczycielką wiary, uproś nam u Boga ofiarną miłość, abyśmy za Twoim przykładem przeszli przez życie wszystkim dobrze czyniąc, a nauczając bliźnich wiary, przyczynili się do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

       Święta Jadwigo, która z pogodą ducha znosiłaś wszystkie przeciwności życia i z serca przebaczałaś tym, którzy byli przyczyną Twoich cierpień, uproś nam łaskę przebaczającej miłości. Ty, która darzyłaś wszystkich szacunkiem i nikogo nie obraziłaś żadnym słowem, uproś nam łaskę, abyśmy należycie używali daru mowy. Amen.

        Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia, udziel nam swojej łaski, abyśmy za Jej przykładem, starali się o pokój i zgodę między ludźmi i służyli Tobie w cierpiących niedostatek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

źródło:

http://jadwizanki.com/index.php?tresc=art&Wybr=37&rodzic=0&NrM=3&Poz=1