Już w przyszłą sobotę 7 maja po dwuletniej przerwie odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej do Paradyża pod hasłem: „Przyjdź do źródła, wejdź na szczyt”.

– Tegoroczne hasło nawiązuje do słów Konstytucji o Liturgii, która mówi, że „liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc”. Motyw przewodni ma pomóc naszym ministrantom i lektorom odkryć w czasie tej pielgrzymki, że mogą nieustannie czerpać z tych darów, które Chrystus zostawił Kościołowi w liturgii sakramentów, a jednocześnie ciągle wzrastać przy Bogu i osiągać nowe cele życiowe wraz z Nim. Chcemy także docenić ich niezwykle ważną i cenną posługę, którą podejmują w naszych parafiach – wyjaśnia ks. Łukasz Malec, diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży.

Plan Pielgrzymki:

8.30 Otwarcie recepcji, możliwość zwiedzania

9.30 Blok modlitewno – katechetyczny:

Kościół – klasy 1-5 szkoły podstawowej

Aula św. Józefa: klasy 6-8 szkoły podstawowej

Kaplica na I piętrze: szkoły średnie

10.45 Przygotowanie do Eucharystii

11.30 Eucharystia pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego z obrzędem błogosławieństwa do funkcji lektora

13.00 Piknik ministrantów

13.30 Blok konkursowo – sportowy:

Finał ligi ministranckiej

Mecz towarzyski Polska – Ukraina

Konkurs liturgiczny

Gra terenowa przygotowana przez ZHR

Konkurencje sportowe przygotowane przez KSM

Parada motocykli

15.45 Wręczenie nagród

16.00 Zakończenie

źródło: https://zielonagora-gorzow.niedziela.pl/artykul/80129/Zaproszenie-na-pielgrzymke-sluzby?fbclid=IwAR2Rp1S7CK8gzPX_A8_cELKv81op2J9ttg8FolXBWuH4njW1KRR2ZRW4zkA