Dlaczego warto czytać Pismo Święte?

Dlaczego czytać Pismo Święte ?  Ponieważ pragnie tego Jezus ! On sam wyraził to pragnienie w świątyni. W każdy szabat udawał się do synagogi i tam czytał i słuchał słowa Pisma Świętego. Później sam w sposób bezpośredni zarządził: Badajcie Pisma, ponieważ to one dają świadectwo o mnie ( J 5,39J 20,30-31 ).   

Pierwsi chrześcijanie, którzy mieli jeszcze w pamięci zaproszenie Jezusa i Apostołów do czytania Pisma Świętego, czytali je każdego dnia, nawet kilka razy dziennie; i by mieć łatwiejszy do niego dostęp w niebezpieczeństwach i prześladowaniach, zabierali je zawsze ze sobą, przynajmniej Ewangelię. I z niej czerpali siły do wytrwania w wierze, a nawet oddawali za nią życie. 

Jezus jako 12 latek znał Słowo Boże lepiej niż niejeden, choćby 62 latek mniemający, że spełnia wolę Bożą (Łk 2,41-52).  „Słowa, które Ja wam powiedziałem, są Duchem i życiem” (J 6,63).

Ponieważ pragnie tego Kościół, który rozpowszechnił Pismo Święte po świecie, aby wszyscy mogli mieć do niego dostęp i owocnie go czytać. Jak bardzo lektura Pisma Świętego jest zalecana przez papieży!  Encykliki PROVIDENTISSIMUS DEUS Leona XIII, PASCENDI DOMINICI GREGIS Piusa X, SPIRITUS PARACLITUS Benedykta XV, wszystkie te dokumenty są niezbitym dowodem pragnienia Kościoła, aby Pismo Święte było czytane.  Pragnie tego Jezus, Bóg, Kościół – a my ? Nie i nie ! Bbrrr – mały chłopczyk biega, trzymając w ręku papierowy samolocik.  Kiedyś, gdy dorośnie, zostanie pilotem tak jak jego ojciec. Chcesz odziedziczyć wieczność, ucz się ! Jezus chce Cię tego nauczyć, po to przyszedł. Nie zadawalaj się papierowym samolocikiem, takim samolotem nigdzie nie dolecisz. A choćbyś nawet miał prawdziwy samolot to musisz nauczyć się pilotażu.

Będziesz Biblię nieustannie czytał – powiedział do mnie dziadek. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie, nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi (Roman Brandstaetter).  Nie mieliśmy takiego dziadka, ale krótka chwila i my będziemy dziadkami. To co powiemy o Biblii naszym wnukom zależy od nas samych. 

Pismo Święte, jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc. Umiejętność czytania Pisma Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. Jest pierwszym krokiem na drodze, której następne etapy to medytacja i z kolei modlitwa w ścisłym sensie tego słowa. Właśnie modlitwa inspirowana przez Pismo Święte, jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Kto potrafi poświęcić jej czas i siły, zbiera potem obfite owoce. Módlmy się – kończył Ojciec Święty – aby każdy chrześcijanin i każdy człowiek, który poszukuje prawdy, stał się pielgrzymem Pisma Świętego, uczył się spożywać każdego dnia chleb Słowa Życia. Polecajmy tę sprawę Najświętszej Pannie, która przyjmując Słowo Boże stała się Matką Zbawiciela. (Iz 34,16)12   Ojciec Święty Jan Paweł II – Pismo Święte, jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc. Umiejętność czytania Pisma Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. Jest pierwszym krokiem na drodze, której następne etapy to medytacja i z kolei modlitwa w ścisłym sensie tego słowa. Właśnie modlitwa inspirowana przez Pismo Święte, jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Kto potrafi poświęcić jej czas i siły, zbiera potem obfite owoce. Módlmy się – kończył Ojciec Święty – aby każdy chrześcijanin i każdy człowiek, który poszukuje prawdy, stał się pielgrzymem Pisma Świętego, uczył się spożywać każdego dnia chleb Słowa Życia. Polecajmy tę sprawę Najświętszej Pannie, która przyjmując Słowo Boże stała się Matką Zbawiciela. (Iz 34,16) – Św. Jan Paweł II

Niech te kilka refleksji zachęcą nas do sięgnięcia po Pismo Święte.

(Część tekstu, cytatów ze strony: https://stanislawbm.wloclawek.pl/index.php/grupa-biblijna/czym-jest-grupa-biblijna/294-60-powodow-dlaczego-i-jak-czyta-pismo-wite)