Być apostołem Słowa Jezusa Chrystusa

„Rzeczą pilną jest, by powstało nowe pokolenie apostołów Słowa Chrystusa, zdolnych odpowiedzieć na wyzwania naszych czasów i gotowych bronić Ewangelii w każdych okolicznościach” (Benedykt XVI, 22.02. 2006 r.). Powyższe słowa…

Jak traktuję Pismo Święte?

Ludzie szkolą się, dokształcają na różnych uczelniach czy kursach, najlepsi profesjonaliści w swojej dziedzinie, profesorowie, doktoranci, ciągle dokształcają się na różnych konferencjach, kongresach, setki godzin spędzają w domu na dokształcania…