Ojciec Święty zachęca chrześcijan, by byli architektami dialogu i przyjaźni. Mówi o tym w intencji modlitewnej na lipiec, która poświęcona jest tematowi przyjaźni społecznej. „Wyciągajmy do drugich rękę, oby nie było miejsca na wrogość i wojnę” – podkreśla Franciszek.

W swym rozważaniu Papież wychodzi od biblijnego stwierdzenia, że ten kto znalazł przyjaciela, znalazł skarb. Proponuje wyjście poza jedynie grupy przyjaciół i budowanie przyjaźni społecznej, tak potrzebnej do dobrego współistnienia.

„Spotkać się ponownie, zwłaszcza z najuboższymi i najbardziej bezbronnymi. Z tymi, którzy znajdują się na peryferiach. Nabrać dystansu do populizmów, które wykorzystują udrękę ludzi, nie dając rozwiązań, proponując mrzonki, które niczego nie poprawiają. Uciekać przed wrogością społeczną, która tylko niszczy i wyjść z podziałów. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza dziś, gdy część polityki, społeczeństwa i mediów dąży do stworzenia sobie wrogów, aby pokonać ich w grze o władzę. Dialog jest drogą do nowego spojrzenia na rzeczywistość, do przeżywania z pasją wyzwań związanych z budowaniem dobra wspólnego. Módlmy się, abyśmy w sytuacjach społecznych, gospodarczych, politycznych i konfliktowych, byli architektami dialogu, architektami przyjaźni, ludźmi odważnymi i pełnymi pasji, którzy zawsze wyciągają rękę i aby nie było miejsca na wrogość i wojnę” – powiedział Franciszek przedstawiając intencję modlitewną na lipiec.

źródło: https://deon.pl/kosciol/oby-nie-bylo-miejsca-na-wrogosc-i-wojne-znamy-papieska-intencje-na-lipiec,1438067?fbclid=IwAR0N8NKQiKsUQWhUMGPNoQcDssOSN_WINsmCTVI9acnOgPGn0kInvZyfODE