Jubileusz 50-lecia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej