Już za tydzień – 13 sierpnia odbędą się święcenia biskupie

Święcenia odbędą się 13 sierpnia o 12.00 podczas Mszy św. odprawianej w kościele konkatedralnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

Głównym konsekratorem będzie abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, a współkonsekratorami – abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński i bp Tadeusz Lityński. W uroczystości wezmą również udział biskupi z sąsiednich diecezji, zwłaszcza tych, które wchodzą w skład Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, duchowieństwo diecezjalne, zaproszeni goście i wierni świeccy.

– Biskupstwo, to trzeci stopień sakramentu święceń, obok diakonatu i prezbiteratu. Biskupi, jako następcy Apostołów, kierują powierzonymi im Kościołami partykularnymi. W diecezjach, których rozległość, liczba mieszkańców lub inne powody tego wymagają, ustanawia się – obok biskupa diecezjalnego – również jednego lub kilku biskupów pomocniczych. Ich zadaniem jest wspieranie biskupa diecezjalnego w jego pasterskiej trosce o powierzoną mu diecezję – wyjaśnia ks. Andrzej Sapieha, rzecznik prasowy kurii biskupiej.

Biskup Tadeusz Lityński w swoim komunikacie zaprosił diecezjan do udziału w tej uroczystości:

„Zapraszam do udziału w tej uroczystości wszystkich diecezjan – kapłanów diecezjalnych i zakonnych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Polecam też biskupa nominata modlitwie całego Kościoła diecezjalnego, aby poprzez głoszenie słowa Bożego, udzielanie sakramentów świętych i posługę miłości towarzyszył ludowi Bożemu w prowadzeniu nowej ewangelizacji i budowaniu żywego Kościoła na naszych ziemiach”.

„ Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, udziela biskupowi nominatowi swoich łask, a Matka Boża Rokitniańska, Pani Cierpliwie Słuchająca, Patronka diecezji zielonogórsko-gorzowskiej otacza swą opieką”

Bp Tadeusz Lityński

Obrzęd święceń biskupich ma miejsce podczas Mszy św. – Po odczytaniu Ewangelii elekt zostaje przedstawiony zgromadzonym wiernym i odczytuje się papieskie pismo nominacyjne. Następnie główny szafarz święceń wygłasza homilię, w której wyjaśnia istotę urzędu biskupiego. Po wysłuchaniu homilii elekt wyraża publicznie wolę wiernego wypełniania powierzanego mu posługiwania biskupiego. Następnie zgromadzeni modlą się za mającego przyjąć święcenia śpiewając litanię do wszystkich świętych. W czasie tego śpiewu elekt leży krzyżem. Po odśpiewaniu litanii ma miejsce istotny obrzęd święceń: główny szafarz święceń oraz inni obecni biskupi wkładają w milczeniu ręce na głowę elekta, po czym główny szafarz wygłasza modlitwę święceń. W jej trakcie diakoni trzymają nad głową elekta otwartą księgę Ewangelii – tłumaczy rzecznik.

– Po modlitwie głowę nowo wyświęconego biskupa namaszcza się świętym krzyżmem, czyli olejem poświęconym w Wielki Czwartek i służącym do sprawowania czynności sakramentalnych. Obrzęd święceń kończy się przekazaniem księgi Ewangelii, nałożeniem pierścienia biskupiego i mitry oraz wręczeniem pastorału. Nowo wyświęcony biskup otrzymuje również pocałunek pokoju od głównego szafarza i wszystkich obecnych biskupów – dodaje.

Ks. Adrian Put jest duchownym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Urodził się 4 listopada 1978 r. w Szczecinie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 r. w Gorzowie Wielkopolskim z rąk bp. Adama Dyczkowskiego. Po święceniach pracował najpierw jako wikariusz w Lubsku i Gorzowie Wlkp., następnie jako redaktor odpowiedzialny „Aspektów” – zielonogórsko-gorzowskiej edycji tygodnika katolickiego Niedziela oraz pomocniczy duszpasterz młodzieży. W roku 2015 został proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze. Od 2 sierpnia 2021 r. kieruje jako proboszcz zielonogórską parafią konkatedralną. 28 czerwca 2022 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Furnos Minor.

Zgodnie z kościelną tradycją nowy biskup będzie się również posługiwał swoim herbem. W jego tarczy znajduje się srebrny Baranek Boży ze złotym krzyżem i kielichem ofiarnym, który jest symbolem Chrystusa Zbawiciela. W dolnej części tarczy na błękitnym tle umieszczony jest srebrny most łączący dwa brzegi, a pod nim płynie wzburzona woda.

Herb ukazuje podstawowe zadanie stające przed biskupem, który ma gromadzić w jedno rozproszonych i prowadzić ich do Chrystusa, prawdziwego Baranka Bożego żyjącego w swoim Kościele; zaś szczytem tego spotkania ma stawać się Eucharystia, będąca ofiarą i ucztą Baranka, który daje życie światu.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o Biskupie Nominacie.

Transmisję z uroczystości przeprowadzi TVP 3 Gorzów Wielkopolski.

Ks. Adrian Put – Biskup Nominat

źródło: https://episkopat.pl/13-sierpnia-swiecenia-biskupie-ks-adriana-puta/

https://zgg.gosc.pl/doc/7733678.Juz-za-tydzien-swiecenia-biskupie?fbclid=IwAR3FiSslboMhLwOf9VXB0T4CrCER2Q3V6uI7FjeQYVFPzf1GC9vG6eiqWTI&fs=e&s=cl