Od 28 lat w okresie Bożego Narodzenia setki tysięcy dzieci i animatorów z Ognisk Misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w całej Polsce włączają się w akcję KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH. 

Niosąc radość Ewangelii, kolędnicy stają się misjonarzami. Przypominają odwiedzanym rodzinom o narodzeniu Jezusa Chrystusa i uwrażliwiają innych na potrzeby dzieci na całym świecie. Poświęcają swój czas i ofiarują talenty, aby przygotować stroje, dekoracje, gwiazdę i kolędować w swoich środowiskach. Nie zważając na pogodę i zmęczenie, podejmują wysiłek kolędowania w szkołach, parafiach, w domach pomocy społecznej, w szpitalach i wielu innych miejscach.

S. Roberta Tremarelli, sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, przesyła z Watykanu pozdrowienia dla kolędników misyjnych: „Kochane dzieci, kochana młodzieży, mali misjonarze z Polski, którzy również w tym roku włączycie się w akcję Kolędników Misyjnych. Bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie, ponieważ to Wy, pukając do wielu drzwi i odwiedzając rodziny, jesteście prawdziwymi misjonarzami, i będziecie nieść radość Ewangelii i głosić Jezusa”. 

Dzięki tej akcji dzieci formują duchowo i intelektualnie siebie i swoje rodziny. Kolędnicy, zanim wyruszą ze scenką i przesłaniem, długo się przygotowują. Modlą się za misje i misjonarzy, poznają geografię, inne kultury, języki obce, zwyczaje ludów świata, sytuację dzieci na świecie. Uczą się również zauważania drugiego człowieka, otwierają się na pomoc potrzebującym, poszerzają horyzonty. 

Sekretarz generalny PDMD już teraz dziękuje za zorganizowanie akcji Kolędników Misyjnych 2021. „Z sekretariatu międzynarodowego Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci dziękuję Dyrekcji Krajowej PDM i wszystkim dzieciom w Polsce, które wezmą udział w akcji Kolędników, i wszystkim rodzinom, które je przyjmą”.

26 grudnia lub w innym dogodnym dla parafii i kolędników terminie w kościele parafialnym ma miejsce uroczyste posłanie kolędników misyjnych. Misjonarz nigdy nie idzie sam, jest zawsze posłany przez Kościół. Na mocy tego posłania kolędnicy wyruszają do parafian, aby nieść radość Bożego Narodzenia i mówić o potrzebach dzieci w różnych częściach świata.

Ksiądz dyrektor Maciej Będziński zaprasza wszystkich do włączenia się w akcję Kolędników Misyjnych 2021 dla dzieci w Azji Środkowej: „Kochani kolędnicy misyjni, potrzebujemy Was i liczmy na Was. Potrzebują Was Papieskie Dzieła Misyjne, potrzebuje Was Ojciec Święty”. 

Do odwiedzanych rodzin kolędnicy misyjni przynoszą błogosławieństwo, którego zewnętrznym znakiem jest zostawiana w rodzinach pamiątka kolędowania, nadająca się do powieszenia na choince. Nawiązuje zawsze do konkretnego projektu realizowanego w danym roku. Przy okazji kolędowania zbierane są ofiary przeznaczone na pomoc dzieciom w różnych częściach świata. 

Projekty dotyczą różnych dziedzin życia. Dzielimy je na: pomoc zwyczajną, edukację, ochronę zdrowia, domy dziecka i internaty oraz duszpasterstwo diecezjalne i parafialne. W tych jakże ogólnych hasłach zawiera się mnóstwo potrzeb. 

W ubiegłym roku, pomimo trudnego czasu pandemii, kolędnikom udało się docierać do wiernych w bardzo różnych sposób (najczęściej online), a owocem ich wysiłków były zebrane ofiary. Wraz z innymi ofiarami dzieci z PDMD w Polsce udało się zebrać 1 574 509,20 zł. Środki te za pośrednictwem Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotarły do 9 państw (Burundi, Madagaskar, Maroko, Nigeria, Tanzania, Kazachstan, Indie, Pakistan, Uzbekistan) i pomogły w realizacji 54 różnych projektów proedukacyjnych i prozdrowotnych dla dzieci do 14. roku życia. 

Tegoroczny projekt Kolędników Misyjnych pragnie przybliżyć dzieciom i dorosłym kraje takie jak: Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan. W tych byłych republikach Związku Radzieckiego w szczególnie trudnej sytuacji są dzieci niepełnosprawne. Nie mogą chodzić do szkół państwowych, a innych szkół dla niech nie ma. Najmłodsi siedzą więc najczęściej zamknięci w domach. 

S. Ivana Cavallo, misjonarka Matki Bożej Pocieszenia, pracuje w Kirgistanie, w miejscowości Dżalalabad. Stamtąd pozdrawia kolędników misyjnych w Polsce i opowiada o aktualnej sytuacji dzieci w Kirgistanie. „Kirgistan to państwo w Azji Środkowej. Kraj z przepięknymi, nieskażonymi niczym pejzażami. Mieszkańcy pochodzą z wielu kultur i narodowości. To również kraj, który cierpi z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej. Łatwo sobie wyobrazić, że w biednych rodzinach dzieciom brakuje jedzenia i podstawowej opieki medycznej. Żyją w biedzie edukacyjnej i społecznej. W najgorszej sytuacji są dzieci niepełnosprawne”.

Wielkim problemem jest też brak jakichkolwiek zajęć dla dzieci i młodzieży po szkole lub w wakacje. I najczęściej spędzają czas na ulicach, co nie prowadzi do niczego dobrego. 

Wiele rodzin znajduje się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Brak pracy rodziców i środków do życia sprawia, że dzieci są pozostawiane same sobie, wychowują się jako sieroty i półsieroty społeczne. 

Misjonarze zakładają świetlice, organizują obozy i kolonie i starają się zapewniać naukę i zabawę dzieciom niepełnosprawnym. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Papieskich Dzieł Misyjnych www.missio.org.pl oraz profili facebookowych #PDM i #PDMD.

Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji! 

mj/pdm

s. Monika Juszka RMI, sekretarz krajowy PDM 

dziecidzieciommisji@gmail.com

22 536 90 27; 501 101 693

s. Katarzyna Murawska FMM

22 536 90 29