1. Dzisiaj IV Niedziela Adwentu.

2. Zapraszamy na ostatnie roraty we wtorek i w czwartek o godz. 1700, w sposób szczególny zapraszamy dzieci z lampionami. 

3. Spowiedź Adwentowa jest możliwa codziennie pół godziny przed Mszą św. jak również w dowolnym czasie po uzgodnieniu telefonicznym. 

4. Jutro (poniedziałek). Zapraszam do pomocy Panów i Panie do strojenia choinek i stawiania szopki na godz. 1800 do kościoła.

5. Bardzo proszę kościół został posprzątany w czwartek po Mszy św. wieczornej.

6. W piątek Wigilia Narodzenia Pańskiego. Wieczerzy Wigilijnej towarzyszy wspólna modlitwa, zapalamy świecę, czytamy Ewangelię według św. Łukasza o Narodzeniu Pana Jezusa (Łk 2, 1-14), dzielimy się opłatkiem, darujemy sobie winy i urazy, słuchamy i wspólnie śpiewamy kolędy. Tradycyjnie zachowujemy post od potraw mięsnych i nie pijemy alkoholu.

7. Pasterki: o g. 21.00 w Turowie, g.  22.30 w kościele filialnym w Obiszowie oraz o g. 24.00 w kościele parafialnym w Kwielicach.

8. Podczas Pasterki taca przeznaczona jest na fundusz Ochrony Dziecka i Matki im. Bpa Wilhelma Pluty.

9. W sobotę uroczystość Narodzenia Pańskiego; nie będzie Mszy św. o g. 800

10. Za tydzień Niedziela Św. Rodziny, drugi dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. Msze św. wg porządku niedzielnego. Taca przeznaczona na KUL i IFT w Zielonej Górze.

11. Można nabywać poświęcone opłatki wigilijne. Ofiary składane z racji opłatków przeznaczone są dla Sióstr jako wyraz naszej wdzięczności za Ich posługę całoroczną w naszej parafii. Opłatki można nabywać u Sióstr w domu lub w zakrystii po Mszach św.

12. Od 15 grudnia br. obowiązuje rozporządzenie rządu RP ustalające nowe normy sanitarne. Zgodnie z nowelizacją, do 31 stycznia 2022 r. – chyba, że wcześniej nastąpi nowelizacja – zgromadzenia religijne mogą się odbywać, pod warunkiem, że:

  • w obiektach kultu znajduje się, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, nie więcej uczestników niż 30% obłożenia budynku (oprócz osób sprawujących kult), a uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
  • na zewnątrz uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;

 Do limitów nie wlicza się osób „zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19”.

13. Wyrażam wdzięczność za posprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty.

14. Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na rzecz parafii. Wraz z Siostrami zapewniamy o naszej codziennej modlitwie za Was. Życzymy Wam mocy Ducha Świętego na każdy dzień. 

Ks. Radosław Horbatowski

Proboszcz