Nabożeństwa w czasie Wielkiego Postu w naszej parafii

Wielki Post jest czasem pokuty, który przygotowuje chrześcijan do świąt wielkanocnych. Okres radości związany z upamiętnieniem zmartwychwstania Pana Jezusa poprzedzony jest czterdziestoma dniami wyciszenia się i modlitwy. Podczas Wielkiego Postu w kościele odbywają się różne nabożeństwa liturgiczne. Są to między innymi Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale.

Do tych nabożeństw nasza parafia dodaje Różaniec. Dlaczego? Dlatego, że jest to szczególny czas, który domaga się od nas zwiększonej modlitwy. Obok nas toczy się wojna, wielu niewinnych ludzi cierpi. Bardzo mocno zaangażowaliśmy się w pomoc uchodźcom, ale nie możemy też zapominać o najważniejszym czyli modlitwie.

Zgodnie z zapowiedzią Księdza Proboszcza tegoroczne nabożeństwa: Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i modlitwa różańcowa będą odprawiane w intencji zaprzestania wojny, o pokój na Ukrainie, o pokój na świecie i o nawrócenie Rosji.

Plan nabożeństw w czasie tegorocznego Wielkiego Postu:

Droga krzyżowa to droga nadziei. Ten, kto przechodzi śladami Mistrza, odzyskuje ufność. Odkrywa, że w każdym jego połamaniu towarzyszy mu Pan, który pierwszy pozwolił zmiażdżyć się cierpieniem. Jezus stał się niepodobny do człowieka, aby człowiek odzyskał podobieństwo do Boga utracone przez grzech. Aby zrozumieć miłość, którą rozlała się przez krzyż, idź śladami Mistrza. Kontempluj Jego rany, bolesne upadki, wchodź w dialog serca z Tym, który ze względu na ciebie stał się niepodobny do człowieka. Przejdź z Nim drogę krzyżową, a staniesz się mocny wiarą, nadzieją i miłością. W ranach Jezusa jest twoje zdrowie i życie. On cię nie zostawi. Do końca będzie o ciebie walczył, aby cię przekonać, kim dla Niego jesteś, i aby wprowadzić Cię w bramy swego królestwa.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiane będą:

OBISZÓW – w czwartki

godz. 16.00

po nabożeństwie Msza Św.

KWIELICE – w piątki

Po Mszy Św.

ok. godz.17.30

TURÓW – w piątki

godz.18.30

po nabożeństwie Msza Św.


Przez cały Wielki Post katolicy polscy krok po kroku, chwila po chwili, ból po bólu rozważają podczas nabożeństw Gorzkich Żali mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pragniemy także my podążać za Naszym Zbawicielem, aby rozpamiętywać cierpienia, jakich doznał dla nas, aby odkupić nasze grzechy, choć sam był bez grzechu.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odprawiane są

w każdą niedzielę

po Mszy Św. o 12.30


Zdrowaś Maryjo dobrze odmawiane, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki, jest młotem, który go miażdży, jest uświęceniem duszy, radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu, radością Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo jest rosą niebieską, która czyni duszę urodzajną; jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze; jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy. Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych. Błagam więc was usilnie, przez miłość, którą ku wam w Jezusie i Maryi w sercu noszę, odmawiajcie codziennie, o ile wam czas pozwoli, cały Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli.“ – Ludwik Maria Grignion de Montfort

Od wtorku do soboty odmawiamy wspólnie Różaniec,

przy wystawionym Najświętszym Sakramencie

o godz.16.30


Zapraszamy do uczestnictwa