Ogłoszenia parafialne na I Niedzielę Wielkiego Postu

1. Dzisiaj I Niedziela Wielkiego Postu. Na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy do puszek zebraliśmy 3700 zł. Serdeczne Bóg zapłać.

2. Zakończyliśmy również zbiórkę rzeczy i żywności dla uchodźców. Dary dzisiaj wieczorem wyjadą z Grębocic na wschodnią granicę. Wszystkim za otwartość serca składam serdeczne Bóg zapłać.

3. W sposób szczególny dziękuję też wolontariatowi misyjnemu: s. Celinie oraz paniom Grażynie Chudzik, Annie Ciosek i Lucynie Sieniawskiej jak również strażakom: Małgorzacie Frankowskiej, Ireneuszowi i Miłoszowi Frątczakom, Markowi Fijałkowskiemu oraz Dawidowi Buczyńskiemu za przeprowadzenie zbiórki i posegregowanie darów. Bóg zapłać.

4. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w Kwielicach w każdy piątek po Mszy św. ok 1730, w Obiszowie w czwartek o godz. 1600, w Turowie w piątek o godz. 1830. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w Niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o g. 1230

5. Dzisiaj w Obiszowie przeżywać będziemy odpust z racji św. Kazimierza. Msza św. odpustowa o godz. 1400.

6. We wtorek 8.03 Msza Św. będzie odprawiona wyjątkowo o godz.16.00.

7. W najbliższą sobotę odbędzie się spotkanie przygotowujące do sakramentu chrztu dla rodziców oraz chrzestnych. Katecheza odbędzie się w Grodowcu o godz. 1200.

8. Za tydzień spotkanie dzieci I-wszo komunijnych i ich rodziców na Mszy św. o 1230.

9. Młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania przypominam o zadaniach do wykonania, termin przysyłania upływa 18.03.

10. Wszystkie praktyki modlitewne w Wielkim Poście będą zanoszone w int. o pokój na Ukrainie oraz o nawrócenie Rosji. Każdego dnia pół godziny przed Msza św. o 1630 modlitwa różańcowa w powyższej intencji przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Zachęcam w sposób szczególny do tego abyśmy uczynili zbliżający się czas pokuty i nawrócenia czasem wielkiej modlitwy za pokój na świecie. Każdego dnia Wielkiego Postu stańmy pod krzyżem Chrystusa, kontemplując Jego rany, rozważając Jego Mękę. Wraz ze stojącą pod krzyżem Maryją powierzmy Jemu najtrudniejsze sprawy, konflikty, ofiary wojny, prosząc o pokój dla całego świata.

11. Niestety kościół nie był sprzątany!!!!

12. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism: Niedziela i Gość Niedzielny.

13. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na rzecz utrzymania naszej parafii i cmentarza. Wraz z Siostrami życzymy mocy, radości i pokoju w Duchu Św.

Ks. Radosław Horbatowski

Proboszcz