Obchody Dnia Misyjnego w naszej parafii

W niedzielę 24 października obchodziliśmy Światowy Dzień Misyjny pod hasłem: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. Niedzielą rozpoczęliśmy tydzień misyjny dlatego też nasza parafia a w sposób szczególny dzieci należące do Ogniska Misyjnego włączyły się w obchody tego dnia i tygodnia.

W niedzielę dzieci uczestniczyły w Eucharystii o 12.30, po której wystąpiły w przedstawieniu przygotowanym specjalnie na tą okazję.

Dzieci poprowadziły różaniec:

Nie mogło zabraknąć również odwiedzin w domach naszych parafian.

Dzieci z Ogniska Misyjnego, przebrani w różnorodne stroje misyjne, z BUDZIKIEM MISYJNYM w dłoniach wędrowali od domu do domu z zachętą do tego, aby w każdym z nas obudził się zapał do misyjności: w naszych domach, środowiskach i w dzisiejszym świecie.

Cytując słowa Papieża Franciszka z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny pragniemy Was zachęcić do tego, abyście stali się takimi misjonarzami w życiu codziennym.

„Żyć misją, to mieć odwagę pielęgnować te same uczucia, co Jezus Chrystus i wierzyć wraz z Nim, że ten, kto jest obok mnie, jest także moim bratem i siostrą. Niech Jego miłość współczucia rozbudzi także nasze serce i sprawi, że wszyscy staniemy się uczniami misyjnymi.

Niech Maryja, pierwsza uczennica-misjonarka, sprawi, aby we wszystkich ochrzczonych wzrastało pragnienie bycia solą i światłem na naszych ziemiach (por. Mt 5, 13-14)”.