Po co zamawiać Msze Św.?

Wielką moc posiada wytrwała modlitwa Sprawiedliwego”. (Jk 5,16)

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy:

Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Dlaczego o tym wszystkim piszemy? Czy warto ofiarować w czyjejś intencji Mszę Św.? Otóż modlitwa za innych jest najbardziej uniwersalnym darem, jakiego mogą udzielać sobie chrześcijanie. I choć dzisiejszy świat, w którym liczy się to, co materialne, nie potrafi jej docenić, to jednak wielu głęboko wierzącym nie raz dane było doświadczyć niezwykłej mocy zanoszonych przez nich modlitw. A Msza Święta jest szczególnym rodzajem modlitwy, bo jak w żadnej innej obecność Boga jest wręcz namacalna. Dzięki tej bliskości, dzięki czystości naszego serca i łasce możemy wypraszać potrzebne nam i naszym bliskim dary. Pan Bóg sam będzie wiedział, jak obdarować tych, za których odprawiana jest Mszą Święta. Istnieje wiele potwierdzonych świadectw o cudownej sile Eucharystii. Dlaczego więc nie skorzystać z takiej możliwości, którą przecież mamy dzięki samemu Chrystusowi.

Msze Święte mogą być ofiarowane zarówno za zmarłych, jak i za żyjących. Nasze intencje mogą mieć charakter próśb, podziękowań, mogą być związane z naszymi jubileuszami i rocznicami. Na przykład:

 • dziękczynna za otrzymane łaski
 • dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże
 • w rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
 • dziękczynna z okazji urodzin, imienin…
 • uzdrowienie z ciężkiej choroby
 • nawrócenie i przemianę życia
 • o zdrowie i pokój w rodzinie
 • nawrócenie i dobrą spowiedź
 • pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu
 • Msza św. wynagradzająca…
 • szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka
 • Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • o rozwiązanie trudnej sprawy
 • szczęśliwą operację i zdrowie dla …
 • dobry wybór drogi życiowej
 • W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 • Błagalna o nawrócenie z nałogu…
 • W intencji Bogu wiadomej…
 • Powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
 • za zmarłego
 • za zmarłych z rodziny
 • Za dusze w czyśćcu cierpiące…

Niech słowa Św. Pawła skłonią nas nie tylko do refleksji, ale do realnego i konkretnego działania:

„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi (…..) abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.”

(1 Tm 2, 1-4)

Msze Św. można zamawiać po każdej Mszy Św. w zakrystii lub po bezpośrednim kontakcie z ks. Proboszczem.