Podziękowania za dary na rzecz uchodźców z Ukrainy

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” (Ks. Mieczysław Maliński).

Trudno wyrazić słowami wdzięczność za Waszą dobroć względem drugiego człowieka. Zbiórka do puszek, dary, które przynosiliście dla tych, którzy zostali pozbawieni dachu nad głową, którzy zostali i pewnie jeszcze zostaną zmuszeni do opuszczenia swojej Ojczyzny z powodu wojny jest tym, co raduje serce i ubogaca każdego z nas, ale też jest gestem solidarności z tymi, którzy cierpią. Każdy z Was – jak mówił Papież Franciszek – „wieczorem może powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” . Na tym polega przykazanie miłości.

Pragniemy podziękować również tym, którzy pomagali w układaniu, segregowaniu i pakowaniu darów: wolontariatowi misyjnemu, s. Celinie oraz paniom Grażynie Chudzik, Annie Ciosek i Lucynie Sieniawskiej jak również Strażakom: Małgorzacie Frankowskiej, Ireneuszowi i Miłoszowi Frątczakom, Markowi Fijałkowskiemu oraz Dawidowi Buczyńskiemu.

Wszystkim za wszystko: Bóg zapłać.