Siostra Celina Elżbieta Torończak odeszła do Pana

W środę 22 listopada br., w godzinach wieczornych odeszła do Pana Siostra Celina. Dziękujemy Bogu za jej długoletnią posługę w naszej parafii i polecamy ją Miłosierdziu Bożemu. 

W naszej parafii służyła nie tylko modlitwą, ale też jako zakrystianka i katechetka w pobliskiej szkole podstawowej. Założyła Ognisko Misyjne Dzieci a także zainicjowała spotkania Wolontariatu Misyjnego dla Dorosłych.

14 kwietnia 2021 roku, w podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie misyjne została uhonorowana medalem Benemerenti in Opere Evangelizationis za zasługi dla dzieła misyjnego Kościoła przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji.

Siostra Celina pomagała w prowadzeniu warsztatów na SAM-ie, zorganizowała kilka diecezjalnych spotkań/kongresów dziecięcych oraz spotkań/warsztatów dla katechetów. Laureatka współtworzyła misyjne materiały liturgiczne PDMD i podjęła kilka unikalnych inicjatyw, np. „budzik misyjny” (dzieci z ogniska misyjnego roznosiły przed Światowym Dniem Misyjnym prasę misyjną do parafian i przedstawiały scenkę misyjną z tym związaną).

Po przeniesieniu do Domu Sióstr Św. Jadwigi we Wrocławiu pracowała także w szkole i prowadziła tam Ognisko Misyjne dopóki choroba jej w tym nie przeszkodziła.

„To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To oni żyją, a my umieramy” tak mówił ks. Piotr Pawlukiewicz.

Siostra Celina w ostatnim czasie bardzo cierpiała z powodu choroby nowotworowej. Ufamy, że Pan Bóg to cierpienie przyjął i Siostra cieszy się radością wieczną spacerując z Bogiem po zielonych pastwiskach.

Pragniemy poinformować, że uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 listopada o godz.10.30 we Wrocławiu, w kościele Domu Prowincjalnego Sióstr św. Jadwigi, ul. Sępa – Szarzyńskiego 29.

Wdzięczni Bogu za dar życia s. Celiny pamiętajmy o niej w naszych modlitwach.