Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

„W świecie, który dzieli dzieci na „chciane” i „niechciane”; w świecie, w którym zabija obojętność i fałszywa litość, wszyscy potrzebujemy na nowo usłyszeć Ewangelię życia”. Tydzień Modlitw o Ochronę Życia potrwa od 19 do 25 marca.

„Dzieci są kochane, zanim przyjdą na świat” napisał papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia. Między innymi te słowa będziemy rozważać w Roku Rodziny „Amoris laetitia” podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia.

Tak jak rok temu, Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się w liturgiczne wspomnienie św. Józefa (19 marca), a zakończy w Dzień Świętości Życia (25 marca)Każdego dnia odmówimy litanię do Świętej Rodziny, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki „Evangelium vitae” oraz rozważymy fragment adhortacji „Amoris laetitia” papieża Franciszka – wyjaśniają organizatorzy z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Do modlitewnej inicjatywy można się zapisać na stronie internetowej organizatorów TUTAJ. Ze strony można także pobrać broszurę ze wszystkimi modlitwami. Rozważania napisane przez o. Krzysztofa Niewiadomskiego, krakowskiego kapucyna od lat związanego ze środowiskiem pro-life, otrzymały imprimatur.

Modlitwa obejmie wszystkie dzieci nienarodzone i ich rodziców, szczególnie gdy otrzymują trudną diagnozę prenatalną. Będziemy się również modlić za młodzież, by była wierna chrześcijańskim wartościom, za pielęgniarki, położne, lekarzy i farmaceutów, a także za polityków i dziennikarzy – mówi Marcin Nowak, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka i dodaje: W ubiegłym roku w modlitwę włączyło się ponad 100 tys. osób. Mamy nadzieję, że w tym roku również wiele osób zechce modlić się w intencjach obrony życia ludzkiego.

Do włączenia się w modlitwę zachęcamy rodziny, zakony, parafie, klerykówwspólnoty, nauczycieli i wychowawców, katechetów, młodzież i wszystkich tych, którym leży na sercu ochrona życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. W świecie, który dzieli dzieci na „chciane” i „niechciane”; w świecie, w którym zabija obojętność i fałszywa litość, wszyscy potrzebujemy na nowo usłyszeć Ewangelię życia – zaprasza Marcin Nowak.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia jest również zaproszeniem do czynnego włączenia się w działania pro-life na miarę naszych możliwości. Chcemy, by stał się on okazją do refleksji i zapytania samych siebie o to, czy pomogliśmy innym rodzicom pokochać ich dzieci. Co zrobiliśmy, kiedy w ich oczach widzieliśmy strach? Czy byliśmy oparciem dla swojej koleżanki, znajomej z pracy, sąsiadki, która została matką, choć tego nie planowała? Czy byliśmy życzliwi dla rodzin wielodzietnych? Czy zaoferowaliśmy choćby najmniejsze wsparcie organizacyjne lub finansowe rodzicom, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnością, bo nawet ta najmniejsza pomoc jest lepsza od największego współczucia? – mówi Magdalena Guziak-Nowak. Deklaracja: „Nigdy nie dokonam aborcji” to za mało. Naszym zadaniem jest pomóc wszystkim rodzicom w przyjęciu ich dziecka takim, jakie jest. Nawet jeśli z ludzkiego punktu widzenia wydaje nam się, że poczęło się ono nie w porę – dodaje.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka powstało w 1999 r. Jego misją jest edukacja w zakresie pro-life oraz szeroko rozumiana ochrona życia człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Z inicjatywy śp. dr. inż. Antoniego Zięby, założyciela stowarzyszenia, powstała ogólnopolska Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci oraz międzynarodowa Word Prayer for Life. Misją stowarzyszenia działającego od 1999 r. jest edukacja w zakresie pro-life oraz szeroko rozumiana ochrona życia człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Organizacja obejmuje pomocą materialną potrzebujące kobiety w ciąży, samotnych rodziców oraz rodziny podejmujące trud wychowania niepełnosprawnego dziecka. Ponadto wspiera rodziców spodziewających się narodzin chorego dziecka i prowadzi Telefon Zaufania Pro-life dla kobiet będących w ciąży, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

źródło: https://stacja7.pl/z-kraju/dzieci-sa-kochane-zanim-przyjda-na-swiat-tydzien-modlitw-o-ochrone-zycia/