Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. A kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze” św. Jan Paweł II

Dziś ważny dzień w Twoim życiu, dzień Twoich urodzin, dlatego pragniemy złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia.

Niech Jezus Chrystus nieustannie obdarza Cię wszelkimi łaskami, wzmacnia Twoje powołanie i daje siły w prowadzeniu parafii. Niech Maryja opiekuje się Tobą na każdym kroku i wstawia się za Tobą u swojego Syna.

Życzymy Ci tego, aby Twoja służba duszpasterska przynosiła obfite owoce. Wielu radosnych chwil, pełnych pokoju i stałego podążania drogą Bożą ku świętości.

Wdzięczni za wszelkie dobro otrzymane od Ciebie – Parafianie

Do życzeń dołączamy piosenkę i pamiętamy o Tobie w naszych modlitwach: