Życzenia na Boże Narodzenie

„W Boże Narodzenie Bóg nie objawia się jako ten, który jest wysoko i panuje nad wszechświatem, lecz jako Bóg, który się uniża, zstępuje na ziemię jako mały i ubogi, to znaczy, że aby być podobnymi do Niego, nie możemy stawiać siebie ponad innych, lecz musimy się uniżyć, być gotowymi do posługiwania, stać się małymi z małymi i ubogimi z ubogimi. 

Do życia należy podchodzić z dobrocią, z łagodnością. Kiedy uświadamiamy sobie, że Bóg jest rozmiłowany w naszej małości, że On sam czyni się malutkim, aby lepiej z nami się spotkać, to nie możemy nie otworzyć drzwi naszego serca i prosić Go: „Panie, pomóż mi być takim jak Ty, obdarz mnie łaską czułości w najtrudniejszych okolicznościach życia, daj mi łaskę bliskości w obliczu każdej potrzeby, łagodności w każdym konflikcie”. 

Nasz Ojciec jest cierpliwy, kocha nas, daje nam Jezusa, aby prowadzić nas na drodze do ziemi obiecanej. On jest światłem, które rozświetla mroki. On jest naszym pokojem”  – Papież Franciszek

Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim w czasie tych Świąt, niech Boża Dziecina zagości we wszystkich rodzinach i niech przemienia nasz życie.

Radosnych, pełnych Bożego pokoju świąt Bożego Narodzenia.

ks. Jacek Golombek