NIEDZIELA 18 PAŹDZIERNIKA

Niedziela misyjna

800 +Marek HOPCIA (3r+) /od syna z rodziną/
930 (Obiszów) +Piotr +Nadia JAKIMIK
1100 (Turów) +Anna SZYMAŃSKA
1230 W int. dzieci z Ogniska Misyjnego oraz ich rodziców i rodzeństwa.

 

Poniedziałek

19.10

Msza św. u Sióstr

Św. Jana Kantego

Wtorek

20.10

+Irena +Roman +Dawid KOZAL
   

Środa

21.10

Dzięk. – Błag. w intencji s. Urszuli i Celiny z ok imienin.
 

Św. Jana Pawła II

Czwartek

22.10

Za parafian
   

Piątek

23.10

+Maria +Ernest BOGUŚ +Anna +Jan KOSZKO +Kazimierz SZKUDLAREK
   

Sobota

24.10

+ks. Ryszard NOWAK

 NIEDZIELA 25 PAŹDZIERNIKA

800 +Stefan TRZĘSOWSKI +Stanisława +Dawid
930 (Obiszów) W int. Krystyny BAŃKA i Mariki
1100 (Turów) +Rozalia CZOP +Aniela +Józef +Henryk CZOP
1230 +Stanisław +Wiesława TOPOLAN