Jak traktuję Pismo Święte?

Ludzie szkolą się, dokształcają na różnych uczelniach czy kursach, najlepsi profesjonaliści w swojej dziedzinie, profesorowie, doktoranci, ciągle dokształcają się na różnych konferencjach, kongresach, setki godzin spędzają w domu na dokształcania się w swojej dziedzinie, by potem na łożu śmierci powiedzieć; wiem, że nic nie wiem. Więc swoje dokształcanie, by spodobać się temu światu, postaw na plan drugi i w pierwszej kolejności poznaj Słowa Boga, abyś mógł powiedzieć, jak powiedział uczeń Jezusa: „Biegłem, biegu dokonałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości” (2Tym 4,7-8).  SUBITO SANTO – zrobić go świętym natychmiast, wołał tłum gdy umierał Jan Paweł II. Kim byłby papież gdyby nie poznał Pisma Świętego? (1Kor.13,2).

Jeżeli chcemy odnowy swojego życia z materialnego na duchowe, musimy sięgnąć po materiał budowlany, surowiec wypełniony duchowością. Takim materiałem jest Słowo Boga, słowa pisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Musimy studiować Słowo Boga. I wtedy stanie się tak jak czytamy: „I stanie się w ostateczne dni. Mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego i prorokować będą” (Dz 2,17).  Chcesz doświadczyć tej obietnicy? Zapraszam Cię do wspólnego zabiegania o to. Jak Bóg obiecał to spełni. Będziemy się nawzajem wspierać. Bóg chce wylać Swojego Ducha na wszelkie ciało – na nas też ! (1Kor 1,5-8).

Jak traktuję Pismo Święte w moim życiu? Czym ono dla mnie jest? Czy jest naprawdę księgą, busolą mojego życia? Czy czytam Pismo Święte? Czy poznane słowa wcielam w moje życie? Iluż to ludzi doznało wyzwolenia przez Pismo Święte? Iluż ludzi ta nasza święta księga przemieniła? Przemieni i twoje życie, tylko pochyl się nad Pismem Świętym, tylko Pismo Święte czytaj.  Czym jest Pismo Święte? Biblia została napisana, abyśmy zostali zbawieni. Bóg napisał ten list pełen miłości, bo nas kocha chce nas uczyć, dawać wskazówki jak żyć i jakie podejmować decyzje. Ale tego listu, który ma być konstytucją naszego życia, my po prostu nie znamy. Wróćmy do Pisma Świętego, niech ożywi nas Duch, który kiedyś napełnił ludzkie umysły. (Ks. Jan Kaczmarek, C.M).

Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa (Ap 1,3). Nie odmawiaj sobie luksusu, błogosławieństwa Bożego – zacznij czytać już dziś (Mt 13,45-46).  Jak w dzieciństwie zbieraliśmy liście i kasztany tak dziś zbierajmy błogosławieństwo od samego Stwórcy. Zacznij czytać choćby u siebie w domu, zaproś sąsiadów i wspólnie czytajcie. Zapisz się do Szkoły Biblijnej. Bóg osobiście chce Ci Błogosławić. Nie pozbawiaj się czegoś najwspanialszego: Błogosławieństwa Bożego!  W Słowie Bożym zawarta jest moc dająca życie i przemieniająca wywnętrzenie. Słowo Boże przyjęte z wiarą zbawia i uświęca (Ks. Józef Kudasiewicz).

źródło: https://stanislawbm.wloclawek.pl/index.php/grupa-biblijna/czym-jest-grupa-biblijna/294-60-powodow-dlaczego-i-jak-czyta-pismo-wite